Kontakty Oddelenia a ambulancie

Domov / Kontakty / Kontakty Oddelenia a ambulancie

Algeziologická klinika SZU

Sekretariát

Dokumentačná sestra ifukasova@nspbb.sk +421 48/ 4412780 Blok: B1 Poschodie: 1

Pracovňa sestier

Sestra +421 48/ 4413991 Blok: B1 Poschodie: 10

Zákroková miestnosť

+421 48/ 4413991 Blok: B1 Poschodie: 10

Ambulancia chronickej bolesti

Sestra +421 48/ 4412179 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 232
FAX +421 48/ 4135684 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 232

Dermatovenerologická klinika SZU

Pracovňa sestier

Staničná sestra +421 48/ 4412862 Blok: B2 Poschodie: 13
Staničná sestra +421 48/ 4412634 Blok: B2 Poschodie: 13

Kuchynka pre pacientov

+421 48/ 4412630 Blok: B2 Poschodie: 13

I. Dermatovenerologická amb.

Sestra +421 48/ 4413682 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 246

II. Dermatovenerologická amb.

Sestra +421 48/ 4413687 Blok: POL Č. dverí: 236

Onkodermatologická amb.

Sestra +421 48/ 4413616 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 258

Konziliárna amb. prednostu kl.

Sestra +421 48/ 4413616 Blok: POL Poschodie: 2

Alergoimunologické lab.

Zdravotný laborant +421 48/ 4413683 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 241

Sérologické laboratórium

Zdravotný laborant +421 48/ 4413683 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 243

Fyzikálna terap. kož. oddelenia

Sestra +421 48/ 4413168 Blok: B1 Poschodie: -1

II.GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU

Sekretariát prednostu

Sekretárka sekretariatgyn@nspbb.sk +421 48/ 4412141 Blok: B2 Poschodie: 2

GYN I., Gyn. JIS, Pericentrum

Staničná sestra ijobova@nspbb.sk +421 48/ 4412803 Blok: B1 Poschodie: 1

Gynekológia I.

Zdravotná sestra +421 48/ 4413033 Blok: B1 Poschodie: 1
Zdravotná sestra +421 48/ 4412801 Blok: B1 Poschodie: 1

Pericentrum

Zdravotná sestra +421 48/ 4412904 Blok: B2 Č. dverí: 1
Zdravotná sestra +421 48/ 4412905 Blok: B2 Č. dverí: 1

JIS

+421 48/ 4413029 Blok: B1 Poschodie: 1
+421 48/ 4413043 Blok: B1 Poschodie: 1

Gyn. - pôr. urgent

+421 48/ 4413173 Blok: B1 Poschodie: 1

Pôrodný sál, šestonedelie

Staničná sestra ddadova@nspbb.sk +421 48/ 4413034 Blok: B2 Poschodie: 2

Pôrodný sál

+421 48/ 4412881 Blok: B2 Poschodie: 2
+421 48/ 4413829 Blok: B2 Poschodie: 2

Šestonedelie

+421 48/ 4412806 Blok: B2 Poschodie: 3
+421 48/ 4412880 Blok: B2 Poschodie: 3

Gynekologická ambulancia I. Všeobecná, Onkogynekologická

Sestra +421 48/ 4413629 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 288

Gynekologická ambulancia II., Amb. pre patologickú graviditu

Sestra +421 48/ 4413731 Blok: POL Poschodie: 2

Gyn. Ambulancia III. (Ambulancia pre plánované rodičovstvo a antikoncepciu, Urogynekologická. amb.)

Sestra +421 48/ 4413694 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 297

Gynekolog. SONO ambulancia

Sestra +421 48/ 4413635 Blok: POL Poschodie: 2 Č. dverí: 292

Ambulancia urgentného príjmu

+421 48/ 4413173 Blok: B1 Poschodie: 1

II. Chirurgická klinika SZU

Sekretariát prednostu

Sekretárka +421 48/ 4412156 Blok: B1 Poschodie: 5

Pracovňa sestier A - 7. p.

+421 48/ 4412824 Blok: B1 Poschodie: 7
+421 48/ 4412981 Blok: B1 Poschodie: 7

Vyšetrovňa A - 7. p.

+421 48/ 4412980 Blok: B1 Poschodie: 7

Pracovňa sestier B - 7. p.

+421 48/ 4412979 Blok: B1 Poschodie: 7
+421 48/ 4412978 Blok: B1 Poschodie: 7

Pracovňa sestier D - 6. p.

+421 48/ 4412811 Blok: B1 Poschodie: 6
+421 48/ 4412983 Blok: B1 Poschodie: 6

JIS 4. p.

Sestry +421 48/ 4413013 Blok: B1 Poschodie: 4
Sestry +421 48/ 4412813 Blok: B1 Poschodie: 4

JIS 7. p.

Sestry +421 48/ 4412823 Blok: B1 Poschodie: 7

I. Všeobecná ambulancia

II. Všeobecná ambulancia

III. Všeobecná ambulancia

Endoskopická ambulancia

Akútna endoskopická amb.

+421 48/ 4413280 Blok: B1 Poschodie: 4

II. Interná klinika SZU

Sekretariát prednostu

Blok: B2 Poschodie: 11
Sestry +421 48/ 4413588 Blok: B2 Poschodie: 11

Pracovňa sestier ženy

Sestry +421 48/ 4412856 Blok: B2 Poschodie: 11
Sestry +421 48/ 4412650 Blok: B2 Poschodie: 11

JIS

Sestry +421 48/ 4412850 Blok: B2 Poschodie: 10
Lekár +421 48/ 4413049 Blok: B2 Poschodie: 10

Amb. Klinickej imunológie a alergológie I.

Sestra +421 48/ 4413512 Blok: POL

Amb. Klinickej imunológie a alergológie II.

Sestra +421 48/ 4413446 Blok: POL Poschodie: 1

Angiologická ambulancia

Sestra +421 48/ 4413754 Blok: POL Poschodie: 1

Diabetologická ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4413523 Blok: POL Poschodie: 2

Diabetologická ambulancia II.

Sestra +421 48/ 4413689 Blok: POL Poschodie: 1

Endokrinologická ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4413563 Blok: POL Poschodie: 1

Všeobecná interná amb. I

Sestra +421 48/ 4413041 Blok: POL Poschodie: 1

EKG

Sestra +421 48/ 4413753 Blok: POL Poschodie: 1

Kardiologická ambulancia

Sestra +421 48/ 4413752 Blok: POL Poschodie: 1

SONO, ECHO / PFD /

+421 48/ 4412353 Blok: B2

Reumatologická ambulancia I

Sestra +421 48/ 4413670 Blok: POL Poschodie: 1

Reumatologická ambulancia II. Denzitometria

Sestra +421 48/ 4413668 Blok: POL Poschodie: 1

Biologická liečba

+421 48/ 4412672 Blok: POL Poschodie: 1

Reumatologická ambulancia II.
Endokrinologická ambulan. II.

Sestra +421 48/ 4413256 Blok: POL Poschodie: 1

Nefrologicko - transplantačné oddelenie / II. Interná klinika SZU /

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412853 Blok: B2 Poschodie: 9 Č. dverí: 990
Sestry +421 48/ 4412687 Blok: B2 Poschodie: 9 Č. dverí: 990

Nefrologická ambulancia I

Sestra +421 48/ 4413517 Blok: POL Poschodie: 1 Č. dverí: 1163

Nefrologická ambulancia II. Pre transplantáciu obličiek

Sestra +421 48/ 4412041 Blok: POL Poschodie: 1 Č. dverí: 1165

Hepatologicko - gastroenterologicko - transplantačné oddelenie ( HEGITO ) / II. Interná klinika SZU /

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412648 Blok: B2 Poschodie: 9 Č. dverí: 998
Sestry +421 48/ 4412855 Blok: B2 Poschodie: 9 Č. dverí: 998

Gastroenterologická a hepatologická ambulancia 1

Sestra +421 48/ 4413522 Blok: POL

Gastroenterologická a hepatologická ambulancia 2

Sestra +421 48/ 4413038 Blok: POL

Gastroenterologická ambulancia / endoskopia /

Lekár +421 48/ 4413519 Poschodie: POL
Sestra +421 48/ 4413232 Poschodie: POL

Oddelenie dlhodobo chorých / II. Interná klinika SZU /

Pracovňa lekára

Službukonajúci lekár +421 48/ 4412865 Blok: B1 Poschodie: 13 Č. dverí: 1346

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412925 Blok: B1 Poschodie: 13 Č. dverí: 1343
Sestry +421 48/ 4412832 Blok: B1 Poschodie: 13 Č. dverí: 1343

Geriatrická ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4413742 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 378

Geriatrická ambulancia II.

Sestra +421 48/ 4413742 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 378

Klinika plastickej chirurgie SZU

Sekretariát prednostu

Sekretárka plastika@nspbb.sk +421 48/ 4413854 Blok: B1 Poschodie: 6 Č. dverí: 602
FAX +421 48/ 4132820 Blok: B1 Poschodie: 6 Č. dverí: 602

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412812 Blok: B1 Poschodie: 6 Č. dverí: 643

Pacienti

+421 48/ 4412986 Blok: B1 Poschodie: 6 Č. dverí: 643

Nadštandardná izba

+421 48/ 4413855 Blok: B1 Poschodie: 6 Č. dverí: 646

Ambulantná operačná sála

Blok: B1 Poschodie: 6

I. Ambul.plastickej chirurgie

Sestra +421 48/ 4413614 Blok: POL Poschodie: 1 Č. dverí: 1113

II. Ambul. plastickej chirurgie

Sestra +421 48/ 4412778 Blok: POL Poschodie: 1 Č. dverí: 1110

Neurochirurgická klinika SZU

Sekretariát prednostu

Sekretárka neurochirurgia@nspbb.sk Blok: B2 Poschodie: 12
FAX +421 48/ 4134850 Blok: B2 Poschodie: 12

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412645 Blok: B2 Poschodie: 12
Sestry +421 48/ 4412857 Blok: B2 Poschodie: 12

Pacienti

Pacienti +421 48/ 4412645 Blok: B2 Poschodie: 12

Neurochirurgická ambulancia

Sestra +421 48/ 4413209 Blok: POL

Onkologická klinika SZU

Pracovňa sestier ženy

Staničná sestra +421 48/ 4413941 Blok: B2 Poschodie: 8
+421 48/ 4413940 Blok: B2 Poschodie: 8
+421 48/ 4412752 Blok: B2 Poschodie: 8

Pracovňa sestier muži

Staničná sestra +421 48/ 4412802 Blok: B2 Poschodie: 8
+421 48/ 4413942 Blok: B2 Poschodie: 8

Chemoterapeutická ambul. I.

Chemoterapeutická ambul. II.

Sestra +421 48/ 4413268 Blok: POL

Chemoterapeutická ambul. III.

Sestra +421 48/ 4413265 Blok: POL

Onkolog. kontrolná ambulancia

Sestra +421 48/ 4413605 Blok: POL

Rádioterapeutická ambulancia

Sestra +421 48/ 4413267 Blok: POL

Denná miestnosť

Ambulantné sestry +421 48/ 4413274 Blok: POL

II. Neurologická klinika SZU

Pracovňa sestier - ženy

+421 48/ 4412844 Blok: B2 Poschodie: 7

Pacienti - ženy

+421 48/ 4412699 Blok: B2 Poschodie: 7

Pacienti - muži

+421 48/ 4412696 Blok: B2 Poschodie: 7

Neurosonologické laboratórium

+421 48/ 4412713 Blok: B2 Poschodie: 6

Laboratórium EEG

+421 48/ 4412714 Blok: B2 Poschodie: 6

centrum SM

+421 48/ 4412711 Blok: B2 Poschodie: 6

Laboratórium EMG - EP

+421 48/ 4412715 Blok: B2 Poschodie: 6

VEP - BAEP - SSEP

+421 48/ 4412725 Blok: B2 Poschodie: 6

Všeobecná neurologická ambulancia

Sestra +421 48/ 4413727 Blok: POL Poschodie: 2
Sestra +421 48/ 4413732 Blok: POL Poschodie: 2

Urologická klinika SZU

Pracovňa sestier - URO I.

+421 48/ 4413421 Blok: B1 Poschodie: 10 Č. dverí: 1043
+421 48/ 4412836 Blok: B1 Poschodie: 10 Č. dverí: 1043

Pracovňa sestier - URO II.

+421 48/ 4412954 Blok: B1 Poschodie: 10 Č. dverí: 1035
+421 48/ 4412835 Blok: B1 Poschodie: 10 Č. dverí: 1035

Všeobecná urologická ambulancia I. SONO

Sestra +421 48/ 4413597 Blok: POL Č. dverí: 85

Všeobecná urologická ambulancia II. Onkourologická

Sestra +421 48/ 4413565 Blok: POL Č. dverí: 68

II. Očná klinika SZU

Sekretariát

ocnesekr@nspbb.sk +421 48/ 4412147 Blok: B1 Poschodie: 12
FAX +421 48/ 4132047 Blok: B1 Poschodie: 12

Príjmová ambulancia

+421 48/ 4412926 Blok: B1 Poschodie: 12 Č. dverí: 1201

Konziliárna ambulancia

Lekár +421 48/ 4412927 Blok: B1 Poschodie: 12 Č. dverí: 1202

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412922 Blok: B1 Poschodie: 13
Sestry +421 48/ 4412831 Blok: B1 Poschodie: 13

Recepcia

Úseková ambulantná sestra +421 48/ 4412487 Blok: POL Poschodie: 3

Aplikačné centrum

+421 48/ 4413650 Blok: POL Poschodie: 3

Oftalmologická ambulancia. I. Všeobec. a príjmová očná amb.

Sestra +421 48/ 4413697 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 319

Oftalmologická ambulancia. II. Vitreoretinálna očná amb. II.

Sestra +421 48/ 4413210 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 335

Oftalmologická ambulancia. III. Cievna a metabol. očná amb. I.

Sestra +421 48/ 4413826 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 331

Oftalmologická ambulancia. IV. Všeob. a refrakčná očná amb.

Sestra +421 48/ 4413615 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 373A

Oftalmologická ambulancia. V Vitreoretinálna očná amb. I

Sestra +421 48/ 4413210 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 335

Oftalmologická ambulancia. VI. Glaukóm. ambulancia

Sestra +421 48/ 4413745 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 388

Oftalmologická ambulancia. VII Glaukómová ambulancia

Sestra +421 48/ 4413745 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 388

Oftalmologická ambulancia.VIII Cievna a metabol. očná amb. II.

Sestra +421 48/ 4413826 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 331

Hematologické oddelenie

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412692 Blok: B2 Poschodie: 4
Sestry +421 48/ 4412851 Blok: B2 Poschodie: 4

Pracovňa sestier JIS

Sestry +421 48/ 4412762 Blok: B2 Poschodie: 4
Sestry +421 48/ 4412750 Blok: B2 Poschodie: 4

Vyšetrovňa + Lekári

+421 48/ 4412730 Blok: B2 Poschodie: 4

Hematologická ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4413505 Blok: POL Poschodie: 1

Hematologická ambulancia II.

Sestra +421 48/ 4413515 Blok: POL Poschodie: 1

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Ambulantná anestézia

Sestra +421 48/ 4413688 Blok: POL

Oddelenie cievnej chirurgie

Sekretariát

Dokumentačná sestra jlongauerova@nspbb.sk +421 48/ 4412733 Blok: B1 Poschodie: 11 Č. dverí: 1114
FAX +421 48/ 4156017 Blok: B1 Poschodie: 11 Č. dverí: 1114

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412948 Blok: B1 Poschodie: 11 Č. dverí: 1135

Cievna chirurgická ambulancia

Sestra +421 48/ 4412682 Blok: POL Poschodie: 1 Č. dverí: 1154

Oddelenie infektológie

Pracovňa sestier 1. poschodie

Sestry +421 48/ 4335313 Blok: SNA Poschodie: 1

Pracovňa sestier 2. poschodie

Sestry +421 48/ 4335319 Blok: SNA Poschodie: 2

Pracovňa sestier 3. poschodie

Sestry +421 48/ 4335311 Blok: SNA Poschodie: 3

Všeobecná ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4335356 Blok: SNA

Pre cestovnú medicínu

Sestra Blok: SNA

Všeobecná ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4335315 Blok: SNA

Pre HIV a AIDS

Sestra Blok: SNA

Všeobecná ambulancia II.

Sestra +421 48/ 4335315 Blok: SNA

Hepatologická ambulancia

Sestra +421 48/ 4335355 Blok: SNA

Urgentná infektologická amb.

Sestra +421 48/ 4335313 Blok: SNA

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412686 Blok: B1 Poschodie: 11

Ambul. pracovného lekárstva

Sestra apuchyova@nspbb.sk +421 48/ 4413607 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 376

Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4413014 Blok: B1 Poschodie: 4

Pacienti

+421 48/ 4412826 Blok: B1 Poschodie: 4

Endoskopická amb. OMICHE

Sestra +421 48/ 4413281 Blok: POL Poschodie: 1

Všeobec. chir.amb. II. OMICHE

Sestra +421 48/ 4413015 Blok: B1 Poschodie: 5

Neonatologická klinika SZU

Staničná sestra - úsek fyziologických novorodencov dpanicova@nspbb.sk +421 48/ 4412757 Blok: B2 Poschodie: 3

Pracovňa lekára

Lekár - Fyziologickí novorodenci mmoskova@nspbb.sk +421 48/ 4412727 Blok: B2 Poschodie: 5

Novorodenecká JIRS

+421 48/ 4412888 Blok: B2 Poschodie: 2
+421 48/ 4412889 Blok: B2 Poschodie: 2

Nov.odd. – intermediárny úsek

+421 48/ 4413507 Blok: B2 Poschodie: 2
+421 48/ 4412902 Blok: B2 Poschodie: 2

Fyziologickí novorodenci

+421 48/ 4412755 Blok: B2 Poschodie: 3

Pediatrická ambulancia - Ambulanciu pre deti s perinatálnou patológiou

Sestra ambneonat@nspbb.sk +421 48/ 4413609 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 364

II. Ortopedická klinika SZU

Pracovňa sestier A + B

Staničná sestra +421 48/ 4412976 Blok: B1 Poschodie: 8 Č. dverí: 843

Pracovňa sestier A

Sestry +421 48/ 4412976 Blok: B1 Poschodie: 8 Č. dverí: 843
Sestry +421 48/ 4412822 Blok: B1 Poschodie: 8 Č. dverí: 843

Pracovňa sestier B

Sestry +421 48/ 4412973 Blok: B1 Poschodie: 8 Č. dverí: 835
Sestry +421 48/ 4412821 Blok: B1 Poschodie: 8 Č. dverí: 835

Ortopedická ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4413553 Blok: POL

Ortopedická ambulancia II.

Sestra +421 48/ 4413554 Blok: POL

Ortopedická ambulancia III.

Sestra +421 48/ 4413559 Blok: POL

Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Ambulancia

FAX +421 48/ 4139357 Blok: POL Poschodie: 3

Pracovňa - vedúca sestra

FAX +421 48/ 4139443 Blok: B2 Poschodie: 10 Č. dverí: 1093

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412631 Blok: B2 Poschodie: 13
Sestry +421 48/ 4412861 Blok: B2 Poschodie: 13

Všeobecná ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu

Sestra +421 48/ 4413661 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 347

Pneumologická a ftizeologická amb. I.
( Onkopneumologická )

Sestra +421 48/ 4413608 Blok: POL Poschodie: 3

Pneumologická a ftizeologická amb. II. ( pre cystickú fibrózu )

Sestra +421 48/ 4413613 Blok: POL Poschodie: 3 Č. dverí: 359B

II. Psychiatrická klinika SZU

Sekretariát

+421 48/ 4335821 Blok: SNA

Denný stacionár LÚČ

Liečebný pedagóg +421 48/ 4335822 Blok: SNA
Sestra +421 48/ 4335848 Blok: SNA

Pracovňa sestier

Sestra +421 48/ 4335813 Blok: SNA
Sestry - sanatórna časť +421 48/ 4335815 Blok: SNA

Akútna časť - denná miestnosť

Sestry +421 48/ 4335825 Blok: SNA

Akútna časť

Sestry +421 48/ 4335852 Blok: SNA

Akútna časť - kuchynka

+421 48/ 4335828 Blok: SNA

Sanatórna časť - kuchynka

+421 48/ 4335858 Blok: SNA

Nelátkové závislosti

Sestry +421 48/ 4335811 Blok: SNA

Nelátkové závislosti - kuchynka

+421 48/ 4335826 Blok: SNA

Knižnica

Ergoterapeut +421 48/ 4335829 Blok: SNA

Ateliér

Ergoterapeut +421 48/ 4335847 Blok: SNA

Psychiatrická ambulancia I.

Lekár +421 48/ 4335839 Blok: SNA
Sestra +421 48/ 4335820 Blok: SNA

Psychiatr.ambulancia II.+ EKG

Lekár +421 48/ 4335841 Blok: SNA
Sestra +421 48/ 4335820 Blok: SNA

Príjmová psychiatrická ambul.

Sestra +421 48/ 4335842 Blok: SNA

Psychologická ambul. NNA

+421 48/ 4412808 Blok: POL Č. dverí: 3

II. Klinika úrazovej chirurgie SZU

Pracovňa sestier ženy

Sestry +421 48/ 4412815 Blok: B1 Poschodie: 3
Sestry +421 48/ 4413418 Blok: B1 Poschodie: 3

Pracovňa sestier muži

Sestry +421 48/ 4412814 Blok: B1 Poschodie: 3
Sestry +421 48/ 4413020 Blok: B1 Poschodie: 3

Traumatologická ambulancia I

Sestra +421 48/ 4413657 Blok: B1 Poschodie: -1

Traumatologická ambulancia II

Sestra +421 48/ 4412659 Blok: B1 Poschodie: -1

Oddelenie urgentného príjmu

Recepcia

4413700 Blok: URG Poschodie: -1

Centrálny laboratórny komplex

Pracovisko klinickej biochémie

Centrálny príjem biol. materiálu +421 48/ 4412569 Blok: POL Poschodie: 1

Pracovisko klinickej mikrobiológie

Príjem biologického materiálu +421 48/ 4413249 Blok: POL Poschodie: 1

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Evidencia

+421 48/ 4413441 Blok: POL Poschodie: -1

Individuálna telocvičňa č. 1

+421 48/ 4413574 Blok: POL Poschodie: -1

Individuálna telocvičňa č. 2

+421 48/ 4413568 Blok: POL Poschodie: -1

Individuálna telocvičňa č. 3

+421 48/ 4413577 Blok: POL Poschodie: -1

Ergoterapia

+421 48/ 4413576 Blok: POL Poschodie: -1

Klasické masáže

+421 48/ 4413580 Blok: POL Poschodie: -1

Traumatologická telocvičňa

+421 48/ 4413582 Blok: POL Poschodie: -1

Neurologická telocvičňa

+421 48/ 4412608 Blok: POL Poschodie: -1

Parafín

+421 48/ 4413581 Blok: POL Poschodie: -1

Elektroliečba

+421 48/ 4412614 Blok: POL Poschodie: -1

Ambulancie - Prípravovňa

Objednávanie pacientov +421 48/ 4412611 Blok: POL Poschodie: -1
Objednávanie pacientov +421 48/ 4412611 Blok: POL Poschodie: -1

Ambulancia I.

Lekár +421 48/ 4412189 Blok: POL Poschodie: -1
Lekár +421 48/ 4412613 Blok: POL Poschodie: -1

Oddelenie lekárskej genetiky

Ambulancia lekárskej genetiky

Sestra +421 48/ 4413378 Blok: L Č. dverí: 58

Oddelenie rádiológie

MR

Objednávanie pacientov +421 48/ 4413462

RTG, MAMMO

Objednávanie pacientov +421 48/ 4412593

CT 64

Sestry – objednávanie pac. +421 48/ 4412677

USG (sono)

Objednávanie pacientov +421 48/ 4413056

Oddelenie otorinolaryngológie

Sekretariát

Dokumentačná sestra +421 48/ 4412150 Blok: B1 Poschodie: 12 Č. dverí: 1215

Pracovňa sestier

Sestry +421 48/ 4412834 Blok: B1 Poschodie: 11 Č. dverí: 1143

Pacienti

+421 48/ 4412951 Blok: B1 Poschodie: 11 Č. dverí: 1143

Otorinolaryngologická ambulancia I.

Sestra +421 48/ 4413623 Blok: POL Poschodie: 2

Otorinolaryngologická ambulancia II.

Sestra +421 48/ 4413625 Blok: POL Poschodie: 2

Foniatrická ambulancia

Sestra +421 48/ 4412729 Blok: POL Poschodie: 3