Mimotelová membránová oxygenácia

  ECMO centrum
  Podpora dýchania jedinečnou metodikou – mimotelovou membránovou oxygenáciou krvi (Extracorporeal membrane oxygenation – ECMO)
  Mimotelová membránová oxygenácia

  Na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU poskytujeme od roku 2021 pacientom, ktorých pľúca nie sú schopné zabezpečiť organizmu dostatočne okysličenie  podporu dýchania jedinečnou metodikou – mimotelovou membránovou oxygenáciou krvi (Extracorporeal membrane oxygenation – ECMO).

  ECMO je šancou aj pre pacientov s ochorením Covid-19 u ktorých je pľúcna forma tohto ochorenia tak závažná, že nie je možné zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu ani pomocou umelej pľúcnej ventilácie, v dôsledku čoho hrozí vážne poškodenie orgánov.

  ECMO je prístroj zabezpečujúci mimotelové okysličenie krvi a odstraňovanie oxidu uhličitého z krvi pacienta. Pľúca sú tým odľahčené a môžu sa uzdravovať. Urýchľuje to ich regeneráciu, pretože ich organizmus používa počas napojenia na ECMO iba v minimálnej miere.

  Retrieval team

  Pacienti indikovaní na ECMO sú kriticky chorí, je bežné, že napriek splneniu indikačných kritérií nie sú v stave, v ktorom by mohli podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra.

  Klinika disponuje dostupnosť ECMO retrieval teamu, ktorý je schopný v časovo veľmi krátkom intervale vycestovať za pacientom, spustiť ECMO v periférnej nemocnici a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ECMO programom.

  Členstvo v ELSO

  Vzhľadom na splnené  kritéria,  ako odliečený počet pacientov, vlastné kompletné laboratórne zázemie, okamžitá dostupnosť multidisciplinárneho konzília a vysoká erudícia odborníkov, získalo banskobystrické  pracovisko  4. februára 2022 ako prvé certifikát a členstvo v najväčšej svetovej organizácii združujúcej ECMO centrá – Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). Stalo sa tak prvým oficiálnym centrom svojho druhu na  Slovensku.

  V prípade potreby prekladu pacienta zo zdravotníckeho zariadenia prosíme vyplniť nižšie uvedený formulár a zaslať na emailovú adresu ecmo@nspbb.sk.

  V prípade pediatrického pacienta volajte na tel. č. 0917 442 618