Spokojnosť pacientov

Domov » Pacient » Spokojnosť pacientov

Spokojnosť pacientov

Naša nemocnica už od roku 2009 vyhodnocuje formou ankety, spokojnosť našich pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Otázky v ankete sme prebrali z Metodického pokynu MZ SR a je rovnaký aj pre zdravotné poisťovne, ktoré tak isto vyhodnocujú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacient si vyberá hodnotenie na stupnici 1 až 5. Pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie. Okrem toho dávame v ankete priestor našim pacientom na vyjadrenie ďalších pripomienok a podnetov.
Ročne vyhodnotíme od 11 000 do 14 000 anketových lístkov z celkového počtu 34 000 ukončených hospitalizácií. Anketu štatisticky vyhodnocujeme a následne v rámci možností prijímame opatrenia na odstránenia nedostatkov.
V rámci hodnotenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou INEKO sa naša nemocnica umiestňuje na popredných priečkach.

Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2018

Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2017

Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2016

Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2015

Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2015

Vyhodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov za rok 2014