Spokojnosť pacientov

Domov / Pacient / Spokojnosť pacientov

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Ak ste boli naším pacientom a chceli by ste ohodnotiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť máte možnosť vyplniť dotazník spokojnosti. Vyplnený dotazník zašlite s uvedením oddelenia alebo ambulancie na ktorej ste boli ošetrení a zašlite na e-mail adresu: rpolakovicova(_@_)nspbb.sk prípadne poštou na adresu nemocnice.

Ďakujeme vám za spätnú väzbu, ktorá nám pomáha zlepšovať sa.

Anketa spokojnosti pacienta – HOSPITALIZÁCIA
PDF – Anketa spokojnosti pacienta – HOSPITALIZÁCIA

Anketa spokojnosti pacienta – AMBULANCIA
PDF – Anketa spokojnosti pacienta – AMBULANCIA

Anketa spokojnosti pacienta – URGENTNÝ PRÍJEM
PDF – Anketa spokojnosti pacienta – URGENTNÝ PRÍJEM

Anketa spokojnosti pacienta – VEREJNÁ LEKÁREŇ
PDF – Anketa spokojnosti – VEREJNÁ LEKÁREŇ

Spokojnosť pacientov

Naša nemocnica už od roku 2009 vyhodnocuje formou ankety, spokojnosť našich pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Otázky v ankete sme prebrali z Metodického pokynu MZ SR a je rovnaký aj pre zdravotné poisťovne, ktoré tak isto vyhodnocujú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacient si vyberá hodnotenie na stupnici 1 až 5. Pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie. Okrem toho dávame v ankete priestor našim pacientom na vyjadrenie ďalších pripomienok a podnetov.
Ročne vyhodnotíme od 11 000 do 14 000 anketových lístkov z celkového počtu 34 000 ukončených hospitalizácií. Anketu štatisticky vyhodnocujeme a následne v rámci možností prijímame opatrenia na odstránenia nedostatkov.
V rámci hodnotenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou INEKO sa naša nemocnica umiestňuje na popredných priečkach.

Správa o vyhodnotení ďakovných listov a pochvál od pacientov 2021

Správa o vyhodnotení spokojnosti pacientov 2021

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2020

Vyhodnotenie ďakovných listov a pochvál za rok 2020

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2019

Vyhodnotenie ďakovných listov a pochvál za rok 2019

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2018

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2017

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2016

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2015

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2014