Oddelenie fyziatrie balneológie a lieč. rehabilitácie

  poskytuje základnú a špecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s internými ochoreniami, pacientom po operáciách..
  Oddelenie fyziatrie balneológie a lieč. rehabilitácie

  Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie poskytuje základnú a špecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s internými ochoreniami, pacientom po operáciách: neurochirurgických, ortopedických, traumatologických, kardiochirurgických, po plastických operáciách ruky, pacientom po transplantáciách orgánov a pacientom onkologickým. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je členené na ambulanciu pre dospelých, vrátane úseku ambulantnej rehabilitácie a rehabilitáciu pacientov na iných oddeleniach nemocnice. Pri liečbe našich pacientov využívame hlavne prostriedky fyzikálnej a pohybovej liečby, ale ponúkame aj nadštandardné liečebné výkony.

  OBJEDNÁVANIE

  Pacienti sa objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle 048/441 2611.

  K vyšetreniu je potrebné si priniesť doporučenie od praktického lekára alebo špecialistu a dokumentáciu (nález od špecialistu, prepúšťaciu správu, RTG,CT, MR snímky alebo popisy) Uprednostnení sú: tehotné, zamestnanci nemocnice a darcovia krvi.

  Terapeutické možnosti

  Fyzikálna liečba: rôzne druhy elektroliečby, ultrazvuk, laser, biolampa, TENS, Rebox, magnetoterapia, masáže: klasické, reflexné, manuálna lymfodrenáž, mäkké techniky, teplo liečba/ parafín, lavaterm, Kenny náparky, trakcie, mechanoterapia, manuálna terapia.

  Pohybová liečba – Špeciálne metodiky: Reflexná liečba podľa Vojtu, proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia, Bobathov koncept, orofaciálna stimulácia, LTV skolióz metódou segmentálnej centrácie, LTV podľa McKenzieho, Loptičkovanie, LTV na nestabilných plošinách, LTV pri funkčných sterilitách podľa Mojžišovej, Pillatesové cvičenia a ako prví na Slovensku cvičíme metódou Špirálovej dynamiky.

  Nadštandardné služby: akupunktúra a jej modifikácie napríklad bankovanie.

  Výskumná a vzdelávacia činnosť

  • praktická výučba absolventov SZŠ v odbore masér, školiteľská činnosť pre fyzioterapeutov v niektorých špeciálnych metodikách ako: LTV u pacientov po neurochirurgických operáciách, využitie jogy v rehabilitácii, Bobathov koncept,
  • pedagogická činnosť na SZU Bratislava – Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica – katedra fyzioterapie,
  • praktická výučba študentov SZU.

  Významné a jedinečné výkony: liečba idiopatickej skoliózy formou segmentálnej centrácie, LTV s prvkami jogy, loptičková facilitácia a mobilizácia, orofaciálna stimulácia, vyžitie nestabilných plošín u pacientov po NCMP, Špirálová dynamika

  Publikačná činnosť: Svoje poznatky a skúsenosti publikujeme v odbornom časopise Rehabilitácia.

  Pracoviská oddelenia

  1. Pracovisko fyzioterapie a vodoliečby
  2. Pracovisko kinezioterapie
  3. Pracovisko ergoterapie

  Odbory oddelenia:

  1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

  OZ: Pri OFBLR pôsobí občianske združenie REHABB , IČO 42186552

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Martina Flašková

  Primárka od. fyziatrie balneológie a lieč. rehabilitácie, Lekárka

  MUDr. Roman Bednár, PhD.

  Zástupca primára od. fyziatrie balneológie a lieč. rehabilitácie, Lekár