II. Chirurgická klinika SZU

  Ponúka komplexné chirurgické služby a široké spektrum operačných výkonov
  II. Chirurgická klinika SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Klinika poskytuje komplexné chirurgické služby a ponúka široké spektrum operačných výkonov. Je jedným z najväčších oddelení v našej nemocnici a zároveň sa radí medzi renomované chirurgické pracoviská v SR. Okrem všeobecnej chirurgie, uskutočňujú na klinike mnoho špecifických výkonov v rámci miniinvazívnej, hrudníkovej a robotickej chirurgie.

  Na II. Chirurgickej klinike SZU sa snažíme poskytnúť pacientom čo najlepšiu kvalitu života, excelentný kozmetický výsledok, urýchliť čo najskôr návrat do bežného produktívneho života a pri ochoreniach s rakovinou hrubého čreva, konečníka a žalúdka samozrejme potrebnú onkologickú radikalitu a kvalitnú onkochirurgickú operáciu.

  Okrem toho sústreďujeme pacientov z celého Slovenska s potrebou operačného výkonu pri refluxnej chorobe pažeráka a hiátovej hernii. Vykonávame miniinvazívne operácie na žalúdku pri všetkých nezhubných ale aj nádorových ochoreniach. II. Chirurgická klinika SZU patrí taktiež medzi jedno z mála pracovísk, ktoré vykonávajú rutinné chirurgické operácie pre morbídnu obezitu.

  Snahou II. Chirurgickej kliniky SZU je vzdelávanie nielen svojich zamestnancov  ale aj poskytnutie možnosti iným lekárom zo Slovenka aj zahraničia, rozvíjať svoje vedomosti v oblasti laparoskopickej kolorektálnej chirurgie.

  • Najviac operácii kolorekta v SR
  • Endokrinochirurgia
  • Bariatria
  • Roboticky asistovaná chirurgia

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Erik Flaška, PhD.

  primár od. centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, Všeobecná chirurgia - Primár