II. Interná klinika SZU – Dlhodobo chorí

  Komplexná starostlivosť u pacientov nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj u mladších pacientov vyžadujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť
  II. Interná klinika SZU – Dlhodobo chorí

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Klinika poskytuje komplexnú terapeutickú a diagnostickú starostlivosť u pacientov nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj u mladších pacientov vyžadujúcich doliečovaciu zdravotnú starostlivosť. V spolupráci so sociálnou sestrou pomáha riešiť sociálnu situáciu pacientov.

  Zdravotná starostlivosť na ODCH je venovaná pacientom s jedným i viacerými ochoreniami, ktoré prebiehajú dlhodobo, chronicky a často sa akútne zhoršujú. ODCH neposkytuje rehabilitačné a sociálne lôžka, ani doliečovanie pacientov z iných medicínskych odborov.

  Oddelenie je od 1.7.2011 súčasťou II. Internej kliniky SZU. Nachádza sa v monobloku B1 na 13 poschodí a má 15 lôžok.

  Geriatrická ambulancia od 2.4.2024 opäť ordinuje
  Geriatrická ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti na 1. poschodí. Ambulatné dni sú streda, štvrtok a piatok.

  Vykonávame tu vyšetrenia – charakteru internistických vyšetrení – vrátane EKG a popisu, odbery biologického materiálu a vyhodnocovanie kompletných laboratórnych vyšetrení.. Predoperačné vyšetrenia a vyšetrenia pred nástupom na kúpeľnú liečbu. Rovnako pôsobíme ako „konziliárna“ ambulancia pre potreby komplexného vyšetrenia a vykonania špecifických testov mentálnej a samoobslužnej spôsobilosti pre pacientov, ktorí požiadali o sociálnu pomoc orgány samosprávy.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Zuzana Tuhárska

  primárka oddelenia dlhodobo chorých (MD), Lekárka

  MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD.

  Poverený vedením oddelenia, zastupujúci primár ODCH, Lekár