Klinika transplantačnej chirurgie SZU

  Uskutočnili sme 400 transplantácii pečene
  Klinika transplantačnej chirurgie SZU

  Poslanie, hodnity, vízia

  Klinika transplantačnej chirurgie SZU zabezpečuje chirurgickú starostlivosť o pacientov v troch základných odboroch: transplantačná chirurgia, cievna chirurgia, hepato-pankreato-biliárna chirurgia. Klinika vznikla zlúčením oddelenia cievnej chirurgie a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgie. Jedná sa o špecializované chirurgické pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou v problematike transplantácie pečene. Klinika transplantačnej chirurgie SZU vznikla na podklade koncepcií zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia a cievna chirurgia. Klinika transplantačnej chirurgie SZU je súčasťou Transplantačného centra vo FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, organizačne a priestorovo má dve oddelenia:

  • cievna chirurgia
  • hepato-pankreato-biliárna chirurgia

  Klinika transplantačnej chirurgie SZU má pridelené 2 operačné sály na Oddelení centrálnych operačných sál. Lôžková časť sa nachádza na 11. poschodí, monoblok B1.

  Vzdelávacie aktivity na Klinike transplantačnej chirurgie SZU

  Klinika sa podieľa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov v odbore transplantológia, cievna a hepato-pankreato-biliárna chirurgia. Zriaďovateľom kliniky je Katedra cievnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Július Janek, PhD.

  Prednosta kliniky transplantačnej chirurgie SZU, Všeobecná chirurgia, Lekár

  MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

  Zástupca prednostu kliniky transplantačnej chirurgie, primár cievnej chirurgie, Lekár

  MUDr. Igor Slobodník

  Zástupca prednostu kliniky transplantačnej chirurgie, primár HPB chirurgie, Lekár