Cenníky

  Cenníky
  KódNázov výkonuCena s DPH
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.SMP01Interné predop.vyšetr.SR30,90 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.SMP02Interné predoper. vyšert. bez odberu krvi20,40 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  133Ambulancia vnútorného lekárstva I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.SMP17FENO17,50 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  136Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.SMP17FENO17,50 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  137Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  138Reumatologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  138Reumatologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  138Reumatologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  138Reumatologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  138Reumatologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  138Reumatologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  138Reumatologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  138Reumatologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  138Reumatologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  139Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)ADM18Xerokópia A40,10 €
  134Kardiologická ambulancia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  134Kardiologická ambulancia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  134Kardiologická ambulancia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  134Kardiologická ambulanciaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  134Kardiologická ambulanciaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  134Kardiologická ambulanciaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  134Kardiologická ambulanciaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  134Kardiologická ambulanciaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  134Kardiologická ambulanciaADM18Xerokópia A40,10 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  140Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  141Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  135Angiologická ambulancia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  135Angiologická ambulancia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  135Angiologická ambulancia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  135Angiologická ambulanciaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  135Angiologická ambulanciaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  135Angiologická ambulanciaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  135Angiologická ambulanciaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  135Angiologická ambulanciaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  135Angiologická ambulanciaADM18Xerokópia A40,10 €
  142Endokrinologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  142Endokrinologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  142Endokrinologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  142Endokrinologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  142Endokrinologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  142Endokrinologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  142Endokrinologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  142Endokrinologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  142Endokrinologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  143Endokrinologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  143Endokrinologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  143Endokrinologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  143Endokrinologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  143Endokrinologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  143Endokrinologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  143Endokrinologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  143Endokrinologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  143Endokrinologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavená1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavená2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavená3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavenáADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavenáADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavenáADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavenáADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavenáADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  155Geriatrická ambulancia I. - ambulancia dočasne pozastavenáADM18Xerokópia A40,10 €
  156Geriatrická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  156Geriatrická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  156Geriatrická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  156Geriatrická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  156Geriatrická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  156Geriatrická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  156Geriatrická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  156Geriatrická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  156Geriatrická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  151Nefrologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  151Nefrologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  151Nefrologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  151Nefrologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  151Nefrologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  151Nefrologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  151Nefrologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  151Nefrologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  151Nefrologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  152Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantácie obličiek)ADM18Xerokópia A40,10 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  145Gastroenterologická ambulancia (Endoskopie)ADM18Xerokópia A40,10 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  146Gastroenterologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  147Hepatologická ambulancia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  147Hepatologická ambulancia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  147Hepatologická ambulancia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  147Hepatologická ambulanciaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  147Hepatologická ambulanciaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  147Hepatologická ambulanciaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  147Hepatologická ambulanciaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  147Hepatologická ambulanciaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  147Hepatologická ambulanciaADM18Xerokópia A40,10 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  148Endoskopické pracovisko GASTRO (vykaz. RCP pod RTG)ADM18Xerokópia A40,10 €
  158Infektologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  158Infektologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  158Infektologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  158Infektologická ambulancia I.INF01Základ. vyšetr. pre cudzineckú políciu176,80 €
  158Infektologická ambulancia I.INF07Vyšetr. pre cudzineckú políciu bez RTG163,60 €
  158Infektologická ambulancia I.CLK05anti SARS-CoV-2 z krvi20,00 €
  158Infektologická ambulancia I.CLK06COVID-19 PCR65,00 €
  158Infektologická ambulancia I.INF06Očkovanie (bez očkovacej látky)12,50 €
  158Infektologická ambulancia I.INF14Následné očkovanie (bez očkovacej látky)6,00 €
  158Infektologická ambulancia I.COV01Očkovanie proti COVID-1910,00 €
  158Infektologická ambulancia I.INF16Očkovacia látka0,00 €
  158Infektologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  158Infektologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  158Infektologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  158Infektologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  158Infektologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  158Infektologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  159Infektologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  159Infektologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  159Infektologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  159Infektologická ambulancia II.INF01Základ. vyšetr. pre cudzineckú políciu176,80 €
  159Infektologická ambulancia II.INF07Vyšetr. pre cudzineckú políciu bez RTG163,60 €
  159Infektologická ambulancia II.CLK05anti SARS-CoV-2 z krvi20,00 €
  159Infektologická ambulancia II.CLK06COVID-19 PCR65,00 €
  159Infektologická ambulancia II.INF06Očkovanie (bez očkovacej látky)12,50 €
  159Infektologická ambulancia II.INF14Následné očkovanie (bez očkovacej látky)6,00 €
  159Infektologická ambulancia II.COV01Očkovanie proti COVID-1910,00 €
  159Infektologická ambulancia II.INF16Očkovacia látka0,00 €
  159Infektologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  159Infektologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  159Infektologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  159Infektologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  159Infektologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  159Infektologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)INF01Základ. vyšetr. pre cudzineckú políciu176,80 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)INF07Vyšetr. pre cudzineckú políciu bez RTG163,60 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)CLK05anti SARS-CoV-2 z krvi20,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)CLK06COVID-19 PCR65,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)INF06Očkovanie (bez očkovacej látky)12,50 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)INF14Následné očkovanie (bez očkovacej látky)6,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)COV01Očkovanie proti COVID-1910,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)INF16Očkovacia látka0,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  322Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)ADM18Xerokópia A40,10 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)INF01Základ. vyšetr. pre cudzineckú políciu176,80 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)INF07Vyšetr. pre cudzineckú políciu bez RTG163,60 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)CLK05anti SARS-CoV-2 z krvi20,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)CLK06COVID-19 PCR65,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)INF06Očkovanie (bez očkovacej látky)12,50 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)INF14Následné očkovanie (bez očkovacej látky)6,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)COV01Očkovanie proti COVID-1910,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)INF16Očkovacia látka0,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  160Infektologická ambulanca II. (Helaptologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.SMP17FENO17,50 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  162Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)SMP17FENO17,50 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  163Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. (ambulancia pre cystickú fibrózu)ADM18Xerokópia A40,10 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)SMP17FENO17,50 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  164Pneumologicko-ftizeologická ambulancia (post-covidová)ADM18Xerokópia A40,10 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  165Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  169Neurologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  169Neurologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  169Neurologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  169Neurologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  169Neurologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  169Neurologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  169Neurologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  169Neurologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  169Neurologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  170Neurologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  170Neurologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  170Neurologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  170Neurologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  170Neurologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  170Neurologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  170Neurologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  170Neurologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  170Neurologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  171Neurologická ambulancia III.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  171Neurologická ambulancia III.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  171Neurologická ambulancia III.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  171Neurologická ambulancia III.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  171Neurologická ambulancia III.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  171Neurologická ambulancia III.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  171Neurologická ambulancia III.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  171Neurologická ambulancia III.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  171Neurologická ambulancia III.ADM18Xerokópia A40,10 €
  172Psychologické pracovisko - neurológia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  172Psychologické pracovisko - neurológia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  172Psychologické pracovisko - neurológia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  172Psychologické pracovisko - neurológiaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  172Psychologické pracovisko - neurológiaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  172Psychologické pracovisko - neurológiaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  172Psychologické pracovisko - neurológiaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  172Psychologické pracovisko - neurológiaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  172Psychologické pracovisko - neurológiaADM18Xerokópia A40,10 €
  174Psychiatrická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  174Psychiatrická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  174Psychiatrická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  174Psychiatrická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  174Psychiatrická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  174Psychiatrická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  174Psychiatrická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  174Psychiatrická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  174Psychiatrická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  175Psychiatrická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  175Psychiatrická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  175Psychiatrická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  175Psychiatrická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  175Psychiatrická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  175Psychiatrická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  175Psychiatrická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  175Psychiatrická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  175Psychiatrická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  176Ambulancia klinickej psychológie1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  176Ambulancia klinickej psychológie2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  176Ambulancia klinickej psychológie3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  176Ambulancia klinickej psychológieSMP06Psycholog. vyš. na zbrojný pas61,80 €
  176Ambulancia klinickej psychológieSMP16Vyšetrenie vzťahu k alkoholu74,10 €
  176Ambulancia klinickej psychológiePSY13Vyšetrenie vzťahu k alkoholu CDT a EtG/Ets124,80 €
  176Ambulancia klinickej psychológiePSY14Psychodiagnostické vyšetrenie94,00 €
  176Ambulancia klinickej psychológie4Poplatok za urgent 2 Eur2,00 €
  176Ambulancia klinickej psychológie5Poplatok za urgent 10 Eur10,00 €
  176Ambulancia klinickej psychológieADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  176Ambulancia klinickej psychológieADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  176Ambulancia klinickej psychológieADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  176Ambulancia klinickej psychológieADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  176Ambulancia klinickej psychológieADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  176Ambulancia klinickej psychológieADM18Xerokópia A40,10 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmu1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmu2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmu3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmuADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmuADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmuADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmuADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmuADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  253Psychiatrická ambulancia urgentného príjmuADM18Xerokópia A40,10 €
  180Ambulancia pracovného lekárstva1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  180Ambulancia pracovného lekárstva2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  180Ambulancia pracovného lekárstva3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  180Ambulancia pracovného lekárstvaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  180Ambulancia pracovného lekárstvaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  180Ambulancia pracovného lekárstvaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  180Ambulancia pracovného lekárstvaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  180Ambulancia pracovného lekárstvaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  180Ambulancia pracovného lekárstvaADM18Xerokópia A40,10 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  183Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  184Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)ADM18Xerokópia A40,10 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  185Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  307Chirurgická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  307Chirurgická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  307Chirurgická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  307Chirurgická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  307Chirurgická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  307Chirurgická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  307Chirurgická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  307Chirurgická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  307Chirurgická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  308Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie..)ADM18Xerokópia A40,10 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  191Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)ADM18Xerokópia A40,10 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  192Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  193Endoskopické pracovisko OMICHE (vykaz. RCP pod RTG)ADM18Xerokópia A40,10 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  196Ambulancie cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)ADM18Xerokópia A40,10 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgie1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgie2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgie3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgieADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgieADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgieADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgieADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgieADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  200Ambulancia transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej (HPB) chirurgieADM18Xerokópia A40,10 €
  203Ortopedická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  203Ortopedická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  203Ortopedická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  203Ortopedická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  203Ortopedická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  203Ortopedická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  203Ortopedická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  203Ortopedická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  203Ortopedická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  204Ortopedická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  204Ortopedická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  204Ortopedická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  204Ortopedická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  204Ortopedická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  204Ortopedická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  204Ortopedická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  204Ortopedická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  204Ortopedická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  205Ortopedická ambulancia III.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  205Ortopedická ambulancia III.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  205Ortopedická ambulancia III.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  205Ortopedická ambulancia III.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  205Ortopedická ambulancia III.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  205Ortopedická ambulancia III.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  205Ortopedická ambulancia III.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  205Ortopedická ambulancia III.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  205Ortopedická ambulancia III.ADM18Xerokópia A40,10 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  209Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  210Urologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  210Urologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  210Urologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  210Urologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  210Urologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  210Urologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  210Urologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  210Urologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  210Urologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  186Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  214Ambulancia úrazovej chirurgie I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  215Ambulancia úrazovej chirurgie II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.PRV01Prev.lekár.prehliadka vr. tympanometrie25,50 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.PRV02Prev.lekár.prehliadka bez tympanometrie14,00 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  218Otorinolaryngologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.PRV01Prev.lekár.prehliadka vrátane tympanometrie25,50 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.PRV02Prev.lekár.prehliadka bez tympanometrie14,00 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  219Otorinolaryngologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)PRV01Prev.lekár.prehliadka vr. tympanometrie25,50 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)PRV02Prev.lekár.prehliadka bez tympanometrie14,00 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  220Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)OFT02OCT vyšetrenie20,00 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)OFT03HRT vyšetrenie20,00 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  224Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)OFT02OCT vyšetrenie20,00 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  225Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)ADM18Xerokópia A40,10 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)OFT02OCT vyšetrenie20,00 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)OFT03HRT vyšetrenie20,00 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  226Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)ADM18Xerokópia A40,10 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)OFT02OCT vyšetrenie20,00 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  227Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)OFT02OCT vyšetrenie20,00 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  228Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  229Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  230Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II. )ADM18Xerokópia A40,10 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)ADM18Xerokópia A40,10 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER01Chirurgické odstránenie prvého névu50,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER03Ošetrenie N2 každých 5 aplikácií2,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER04Odstr. elektrickou ihlou do 10 (fibrómy)10,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER05Odstr. elektrickou ihlou nad 10(fibrómy)20,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER06Odstr.elek. ihlou do 10(hem. a angiek.)10,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER07Odstr.elek. ihlou nad 10(hem. a angiek.)20,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER08Pneumatická kompresívna masáž2,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER11Biostimulačný laser 1x2,50 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER12Fototerapia akné modrým svetlom2,50 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER14Digitálne derma. vyš. do 3 znamienok20,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER15Digitálne derma. vyš. nad 3 znamienka40,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER16Epikutánne testy-AllergEASE0,50 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER18Curatest - testovacie komôrky0,08 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER19PLaserová lampa Exciplex VSZP2,30 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER19SLaserová lampa Exciplex SAMPL6,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER21Frakčný resurfacing CO2 laser. 1 lokalita150,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER22Frakčný resurfacing CO2 laser. ďal. ošet.100,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER23Odstr. bradavíc CO2 laser. 1 lokalita30,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER24Odstr. bradavíc CO2 laser. ďal. ložisko10,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER25Odstr. drobného kož. výrastku 1 ložisko15,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER26Odstr. drobného kož. výrastku ďal. ložisko5,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER27Odstr.jaziev a strií CO2 do 5cm30,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER28Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 5 cm40,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER29Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 10 cm50,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER30UVA a UVB fototerapia lokálna 1 vyš.5,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER31UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER32UVA a UVB fototerapia celotelová 1 vyš.5,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.DER33UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  232Dermatovenerologická ambulancia I.PCH44Liečba jaziev kortikoidom 1amp.33,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER01Chirurgické odstránenie prvého névu50,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER03Ošetrenie N2 každých 5 aplikácií2,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER04Odstr. elektrickou ihlou do 10 (fibrómy)10,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER05Odstr. elektrickou ihlou nad 10(fibrómy)20,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER06Odstr.elek. ihlou do 10(hem. a angiek.)10,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER07Odstr.elek. ihlou nad 10(hem. a angiek.)20,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER08Pneumatická kompresívna masáž2,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER11Biostimulačný laser 1x2,50 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER12Fototerapia akné modrým svetlom2,50 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER14Digitálne derma. vyš. do 3 znamienok20,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER15Digitálne derma. vyš. nad 3 znamienka40,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER16Epikutánne testy-AllergEASE0,50 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER18Curatest - testovacie komôrky0,08 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER19PLaserová lampa Exciplex VSZP2,30 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER19SLaserová lampa Exciplex SAMPL6,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER21Frakčný resurfacing CO2 laser. 1 lokalita150,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER22Frakčný resurfacing CO2 laser. ďal. ošet.100,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER23Odstr. bradavíc CO2 laser. 1 lokalita30,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER24Odstr. bradavíc CO2 laser. ďal. ložisko10,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER25Odstr. drobného kož. výrastku 1 ložisko15,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER26Odstr. drobného kož. výrastku ďal. ložisko5,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER27Odstr.jaziev a strií CO2 do 5cm30,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER28Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 5 cm40,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER29Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 10 cm50,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER30UVA a UVB fototerapia lokálna 1 vyš.5,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER31UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER32UVA a UVB fototerapia celotelová 1 vyš.5,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.DER33UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  233Dermatovenerologická ambulancia II.PCH44Liečba jaziev kortikoidom 1amp.33,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER01Chirurgické odstránenie prvého névu50,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER03Ošetrenie N2 každých 5 aplikácií2,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER04Odstr. elektrickou ihlou do 10 (fibrómy)10,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER05Odstr. elektrickou ihlou nad 10(fibrómy)20,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER06Odstr.elek. ihlou do 10(hem. a angiek.)10,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER07Odstr.elek. ihlou nad 10(hem. a angiek.)20,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER08Pneumatická kompresívna masáž2,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER11Biostimulačný laser 1x2,50 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER12Fototerapia akné modrým svetlom2,50 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER14Digitálne derma. vyš. do 3 znamienok20,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER15Digitálne derma. vyš. nad 3 znamienka40,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER16Epikutánne testy-AllergEASE0,50 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER18Curatest - testovacie komôrky0,08 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER19PLaserová lampa Exciplex VSZP2,30 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER19SLaserová lampa Exciplex SAMPL6,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER21Frakčný resurfacing CO2 laser. 1 lokalita150,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER22Frakčný resurfacing CO2 laser. ďal. ošet.100,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER23Odstr. bradavíc CO2 laser. 1 lokalita30,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER24Odstr. bradavíc CO2 laser. ďal. ložisko10,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER25Odstr. drobného kož. výrastku 1 ložisko15,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER26Odstr. drobného kož. výrastku ďal. ložisko5,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER27Odstr.jaziev a strií CO2 do 5cm30,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER28Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 5 cm40,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER29Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 10 cm50,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER30UVA a UVB fototerapia lokálna 1 vyš.5,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER31UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER32UVA a UVB fototerapia celotelová 1 vyš.5,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)DER33UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  234Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie)PCH44Liečba jaziev kortikoidom 1amp.33,00 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  238Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  239Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)ADM18Xerokópia A40,10 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  240Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)ADM18Xerokópia A40,10 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  241Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)ADM18Xerokópia A40,10 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  237Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  242Radiačná onkológia (SVaLZ: ožiare pacientov)ADM18Xerokópia A40,10 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicínyADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicínyADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicínyADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicínyADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicínyADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  245Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicínyADM18Xerokópia A40,10 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  260Hematologická a transfúziologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  259Hematologická a transfúziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)ADM18Xerokópia A40,10 €
  265Neurochirurgická ambulancia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  265Neurochirurgická ambulancia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  265Neurochirurgická ambulancia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  265Neurochirurgická ambulanciaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  265Neurochirurgická ambulanciaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  265Neurochirurgická ambulanciaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  265Neurochirurgická ambulanciaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  265Neurochirurgická ambulanciaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  265Neurochirurgická ambulanciaADM18Xerokópia A40,10 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  268Ambulancia plastickej chirurgie I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  269Ambulancia plastickej chirurgie II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ALG01Kryoablácia445,00 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ALG02W40956 - Sonda316,80 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ALG03W40957 - Sonda316,80 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  248Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)ADM18Xerokópia A40,10 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ALG01Kryoablácia445,00 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ALG02W40956 - Sonda316,80 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ALG03W40957 - Sonda316,80 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  249Algeziologická ambulancia (Ambulancia intervenčnej algeziológie)ADM18Xerokópia A40,10 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)NEO04Neonat.vyš.otoak.emisií.OSTAT40,00 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  275Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)ADM18Xerokópia A40,10 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.ADM18Xerokópia A40,10 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.ADM18Xerokópia A40,10 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapie1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapie2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapie3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieADM18Xerokópia A40,10 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO12Banky celotelové 1aplikácia15,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO48Banky-celotelové - 3 aplikácie25,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO13Banky-chrbát 1 aplikácia5,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO14Banky-chrbát 3 aplikácie12,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO15Banky-chrbát 5 aplikácií15,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO16Banková masáž 1 aplikácia10,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO17Kozmetická prístroj. masáž dol. končatín20,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO49Kozm.prístroj.masáž dol.končatín 5 apl.85,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO50Kozm.prístroj.masáž dol.končatín 10 apl.150,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO21Kineziotaping 1 aplikácia3,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO40Plynové injekcie 1 aplikácia3,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO41Plynové injekcie balík 5 aplikácií12,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO44Tejpovacia páska 1 cm0,05 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO45Terapia radiál. rázovou vlnou (1 výkon)12,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO46Terapia radiál. rázovou vlnou (3 výkony)30,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO51Prístrojová kryoterapia - 1 aplikácia5,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO52Prístrojová kryoterapia - 3 aplikácie12,00 €
  300Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.FRO53Prístrojová kryoterapia - 5 aplikácií18,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO12Banky celotelové 1aplikácia15,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO48Banky-celotelové - 3 aplikácie25,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO13Banky-chrbát 1 aplikácia5,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO14Banky-chrbát 3 aplikácie12,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO15Banky-chrbát 5 aplikácií15,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO16Banková masáž 1 aplikácia10,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO17Kozmetická prístroj. masáž dol. končatín20,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO49Kozm.prístroj.masáž dol.končatín 5 apl.85,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO50Kozm.prístroj.masáž dol.končatín 10 apl.150,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO21Kineziotaping 1 aplikácia3,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO40Plynové injekcie 1 aplikácia3,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO41Plynové injekcie balík 5 aplikácií12,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO44Tejpovacia páska 1 cm0,05 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO45Terapia radiál. rázovou vlnou (1 výkon)12,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO46Terapia radiál. rázovou vlnou (3 výkony)30,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO51Prístrojová kryoterapia - 1 aplikácia5,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO52Prístrojová kryoterapia - 3 aplikácie12,00 €
  301Ambulancia fyziatria, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.FRO53Prístrojová kryoterapia - 5 aplikácií18,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO12Banky celotelové 1aplikácia15,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO48Banky-celotelové - 3 aplikácie25,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO13Banky-chrbát 1 aplikácia5,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO14Banky-chrbát 3 aplikácie12,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO15Banky-chrbát 5 aplikácií15,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO16Banková masáž 1 aplikácia10,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO17Kozmetická prístroj. masáž dol. končatín20,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO49Kozm.prístroj.masáž dol.končatín 5 apl.85,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO50Kozm.prístroj.masáž dol.končatín 10 apl.150,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO21Kineziotaping 1 aplikácia3,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO40Plynové injekcie 1 aplikácia3,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO41Plynové injekcie balík 5 aplikácií12,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO44Tejpovacia páska 1 cm0,05 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO45Terapia radiál. rázovou vlnou (1 výkon)12,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO46Terapia radiál. rázovou vlnou (3 výkony)30,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO51Prístrojová kryoterapia - 1 aplikácia5,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO52Prístrojová kryoterapia - 3 aplikácie12,00 €
  298Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Pracovisko fyzioterapie, vodoliečby a ergoterapieFRO53Prístrojová kryoterapia - 5 aplikácií18,00 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  291Základné rádiodiagnostické pracovisko (Oddelenie rádiológie)ADM18Xerokópia A40,10 €
  292Angiografia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  292Angiografia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  292Angiografia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  292AngiografiaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  292AngiografiaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  292AngiografiaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  292AngiografiaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  292AngiografiaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  292AngiografiaADM18Xerokópia A40,10 €
  293Sonograficke pracovisko1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  293Sonograficke pracovisko2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  293Sonograficke pracovisko3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  293Sonograficke pracoviskoADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  293Sonograficke pracoviskoADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  293Sonograficke pracoviskoADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  293Sonograficke pracoviskoADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  293Sonograficke pracoviskoADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  293Sonograficke pracoviskoADM18Xerokópia A40,10 €
  294Magnetická rezonancia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  294Magnetická rezonancia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  294Magnetická rezonancia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  294Magnetická rezonanciaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  294Magnetická rezonanciaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  294Magnetická rezonanciaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  294Magnetická rezonanciaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  294Magnetická rezonanciaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  294Magnetická rezonanciaADM18Xerokópia A40,10 €
  295Počítačová tomografia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  295Počítačová tomografia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  295Počítačová tomografia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  295Počítačová tomografiaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  295Počítačová tomografiaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  295Počítačová tomografiaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  295Počítačová tomografiaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  295Počítačová tomografiaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  295Počítačová tomografiaADM18Xerokópia A40,10 €
  296Mamografia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  296Mamografia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  296Mamografia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  296MamografiaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  296MamografiaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  296MamografiaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  296MamografiaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  296MamografiaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  296MamografiaADM18Xerokópia A40,10 €
  280Pracovisko klinickej biochémie1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  280Pracovisko klinickej biochémie2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  280Pracovisko klinickej biochémie3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  280Pracovisko klinickej biochémieCLK01Hepatitída B56,00 €
  280Pracovisko klinickej biochémieCLK02Hepatitída C100,00 €
  280Pracovisko klinickej biochémieCLK03Dôkaz DNA49,00 €
  280Pracovisko klinickej biochémieCLK04Dôkaz DNA/RNA32,00 €
  280Pracovisko klinickej biochémieADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  280Pracovisko klinickej biochémieADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  280Pracovisko klinickej biochémieADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  280Pracovisko klinickej biochémieADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  280Pracovisko klinickej biochémieADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  280Pracovisko klinickej biochémieADM18Xerokópia A40,10 €
  284Laboratórna hematológia1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  284Laboratórna hematológia2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  284Laboratórna hematológia3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  284Laboratórna hematológiaCLK01Hepatitída B56,00 €
  284Laboratórna hematológiaCLK02Hepatitída C100,00 €
  284Laboratórna hematológiaCLK03Dôkaz DNA49,00 €
  284Laboratórna hematológiaCLK04Dôkaz DNA/RNA32,00 €
  284Laboratórna hematológiaADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  284Laboratórna hematológiaADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  284Laboratórna hematológiaADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  284Laboratórna hematológiaADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  284Laboratórna hematológiaADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  284Laboratórna hematológiaADM18Xerokópia A40,10 €
  285Celulárna imunológia /UCI/1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  285Celulárna imunológia /UCI/2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  285Celulárna imunológia /UCI/3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  285Celulárna imunológia /UCI/CLK01Hepatitída B56,00 €
  285Celulárna imunológia /UCI/CLK02Hepatitída C100,00 €
  285Celulárna imunológia /UCI/CLK03Dôkaz DNA49,00 €
  285Celulárna imunológia /UCI/CLK04Dôkaz DNA/RNA32,00 €
  285Celulárna imunológia /UCI/ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  285Celulárna imunológia /UCI/ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  285Celulárna imunológia /UCI/ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  285Celulárna imunológia /UCI/ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  285Celulárna imunológia /UCI/ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  285Celulárna imunológia /UCI/ADM18Xerokópia A40,10 €
  286HLA Laboratórium /HLA/1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  286HLA Laboratórium /HLA/2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  286HLA Laboratórium /HLA/3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  286HLA Laboratórium /HLA/CLK01Hepatitída B56,00 €
  286HLA Laboratórium /HLA/CLK02Hepatitída C100,00 €
  286HLA Laboratórium /HLA/CLK03Dôkaz DNA49,00 €
  286HLA Laboratórium /HLA/CLK04Dôkaz DNA/RNA32,00 €
  286HLA Laboratórium /HLA/ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  286HLA Laboratórium /HLA/ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  286HLA Laboratórium /HLA/ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  286HLA Laboratórium /HLA/ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  286HLA Laboratórium /HLA/ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  286HLA Laboratórium /HLA/ADM18Xerokópia A40,10 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológie1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológie2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológie3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieCLK01Hepatitída B56,00 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieCLK02Hepatitída C100,00 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieCLK03Dôkaz DNA49,00 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieCLK04Dôkaz DNA/RNA32,00 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  287Oddelenie klinickej mikrobiológieADM18Xerokópia A40,10 €
  289Ambulancia lekárskej genetiky1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  289Ambulancia lekárskej genetiky2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  289Ambulancia lekárskej genetiky3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  289Ambulancia lekárskej genetikyADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  289Ambulancia lekárskej genetikyADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  289Ambulancia lekárskej genetikyADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  289Ambulancia lekárskej genetikyADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  289Ambulancia lekárskej genetikyADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  289Ambulancia lekárskej genetikyADM18Xerokópia A40,10 €
  290Cytogenetické laboratórium1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  290Cytogenetické laboratórium2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  290Cytogenetické laboratórium3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  290Cytogenetické laboratóriumOLG01Vyšetrenie VTS (FS a FII)78,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumOLG02Vyšetrenie faktora FV39,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumOLG03Vyšetrenie faktora FII39,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumOLG04Hemochromatóza (základné vyšetrenie)104,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumOLG05Vyšetrenie Gilbertov syndróm (promor)73,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumOLG06Vyšetrenie karyotypu z periférnej krvi191,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  290Cytogenetické laboratóriumADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  290Cytogenetické laboratóriumADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  290Cytogenetické laboratóriumADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  290Cytogenetické laboratóriumADM18Xerokópia A40,10 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých6Poplatok za APS 2 Eur2,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých4Poplatok za urgent 2 Eur2,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých5Poplatok za urgent 10 Eur10,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchSMP11Vyšetr.alkohol v krvi+moc - A8,90 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchSMP12Odbery moču - B5,20 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchSMP13Odber krvi - C6,90 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchADM18Xerokópia A40,10 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelých1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelých2Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelých3Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelých6Poplatok za APS 2 Eur2,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelých4Poplatok za urgent 2 Eur2,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelých5Poplatok za urgent 10 Eur10,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchSMP11Vyšetr.alkohol v krvi+moc - A8,90 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchSMP12Odbery moču - B5,20 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchSMP13Odber krvi - C6,90 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchADM18Xerokópia A40,10 €
  254Rádiologické pracovisko UP21Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  254Rádiologické pracovisko UP22Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  254Rádiologické pracovisko UP23Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  254Rádiologické pracovisko UP26Poplatok za APS 2 Eur2,00 €
  254Rádiologické pracovisko UP24Poplatok za urgent 2 Eur2,00 €
  254Rádiologické pracovisko UP25Poplatok za urgent 10 Eur10,00 €
  254Rádiologické pracovisko UP2SMP11Vyšetr.alkohol v krvi+moc - A8,90 €
  254Rádiologické pracovisko UP2SMP12Odbery moču - B5,20 €
  254Rádiologické pracovisko UP2SMP13Odber krvi - C6,90 €
  254Rádiologické pracovisko UP2ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  254Rádiologické pracovisko UP2ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  254Rádiologické pracovisko UP2ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  254Rádiologické pracovisko UP2ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  254Rádiologické pracovisko UP2ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  254Rádiologické pracovisko UP2ADM18Xerokópia A40,10 €
  255Počítačová tomografia UP21Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  255Počítačová tomografia UP22Hodnota bodu SVALZ (Lab.)0,02 €
  255Počítačová tomografia UP23Hodnota bodu SVALZ (RTG, CT, MRI)0,02 €
  255Počítačová tomografia UP26Poplatok za APS 2 Eur2,00 €
  255Počítačová tomografia UP24Poplatok za urgent 2 Eur2,00 €
  255Počítačová tomografia UP25Poplatok za urgent 10 Eur10,00 €
  255Počítačová tomografia UP2SMP11Vyšetr.alkohol v krvi+moc - A8,90 €
  255Počítačová tomografia UP2SMP12Odbery moču - B5,20 €
  255Počítačová tomografia UP2SMP13Odber krvi - C6,90 €
  255Počítačová tomografia UP2ADM01Potvr.o zdr.st.na žiadosť pac.10,50 €
  255Počítačová tomografia UP2ADM02Potvrden.pre Allianz Kooperat.8,90 €
  255Počítačová tomografia UP2ADM03Potvr.pre kom.pois.-ostatné10,50 €
  255Počítačová tomografia UP2ADM17Výpis zo zdrav. dok. na žiadosť pacienta2,00 €
  255Počítačová tomografia UP2ADM28Vystavenie lek. nálezu na žiadosť pacienta2,00 €
  255Počítačová tomografia UP2ADM18Xerokópia A40,10 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO01Extrak. jed. zuba alebo jeho koreňa40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO02Extrak. ďal. zuba alebo jeho koreňa25,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO03Extrakcia jedného stáleho zuba45,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO04Extrakcia ďalšieho stáleho zuba35,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO05Extrakcia viackoreňového zuba70,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO06Extrakcia ďalšieho viackoreňového zuba50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO07Dokončenie extrakcie50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO08Anestézia15,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO09Chirurgická extrakcia zubu múdrosti150,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO10Dekapsulácia retinovanej 8(zub múdrosti)40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO11Naloženie aktív. ťahu na retinovaný zub50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO12Fenestrácia40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO13Resekcia 1 koreň. hrotu v rozsahu od 3+390,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO56Protekcia extrakčného lôžka kolagénom20,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO57Adaptačná sutúra extrakčnej rany20,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO58Hermetická sutúra extrakčnej rany50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO59Revízia extrakčnej rany40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO18Extirpácia dentogennej cysty100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO19Ošetrenie luxovaných zubov + dlaha90,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO20Odstránenie fixačnej dlahy20,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO21Intraorálna incízia a drenáž20,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO22Egalizácia kost. čeľust. hrebeňa v 1 kvadrante30,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO23Excízia mäkkých tkanív50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO24Uzáver oroantrálnej komunikácie100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO25Frenulektómia50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO26Vestibuloplastika150,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO60Augmentácia - 2 zuby160,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO28Ošetrenie tekutým dusíkom40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO61Odstránenie koreňa z čulustnej dutiny100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO30Sutúra mäkkých tkanív30,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO31Exstir.benígnych sliznič. útvarov do 5mm30,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO47Konzul. bez doporur./ na vlast. žiadosť50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO48Oš. na vl. žiadosť bez odpor. - doplatok70,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO49RTG snímok10,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO50CT snímok45,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO513D plán. v maxilo. chir. (horná čeľusť)400,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO523D plán. v maxilo. chir. (dolná čeľusť)400,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO533D plánovanie v ortognátnej chirurgii200,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO54tlač 3D operačnej šablóny100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO55Použitie nadštan. materiálu a vybavenia85,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO01Extrak. jed. zuba alebo jeho koreňa60,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO02Extrak. ďal. zuba alebo jeho koreňa40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO03Extrakcia jedného stáleho zuba70,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO04Extrakcia ďalšieho stáleho zuba50,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO05Extrakcia viackoreňového zuba110,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO06Extrakcia ďalšieho viackoreňového zuba75,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO07Dokončenie extrakcie100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO08Anestézia25,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO09Chirurgická extrakcia zubu múdrosti230,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO10Dekapsulácia retinovanej 8(zub múdrosti)60,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO11Naloženie aktív. ťahu na retinovaný zub100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO12Fenestrácia80,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO13Resekcia 1 koreň. hrotu v rozsahu od 3+3135,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO56Protekcia extrakčného lôžka kolagénom40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO57Adaptačná sutúra extrakčnej rany40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO58Hermetická sutúra extrakčnej rany75,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO59Revízia extrakčnej rany60,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO18Extirpácia dentogennej cysty150,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO19Ošetrenie luxovaných zubov + dlaha135,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO20Odstránenie fixačnej dlahy40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO21Intraorálna incízia a drenáž40,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO22Egalizácia kost. čeľust. hrebeňa v 1 kvadrante60,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO23Excízia mäkkých tkanív75,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO24Uzáver oroantrálnej komunikácie150,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO25Frenulektómia75,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO26Vestibuloplastika230,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO60Augmentácia - 2 zuby240,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO28Ošetrenie tekutým dusíkom60,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO61Odstránenie koreňa z čulustnej dutiny150,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO30Sutúra mäkkých tkanív45,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO31Exstir.benígnych sliznič. útvarov do 5mm45,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO47Konzul. bez doporur./ na vlast. žiadosť100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO48Oš. na vl. žiadosť bez odpor. - doplatok110,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO49RTG snímok10,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO50CT snímok45,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO513D plán. v maxilo. chir. (horná čeľusť)400,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO523D plán. v maxilo. chir. (dolná čeľusť)400,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO533D plánovanie v ortognátnej chirurgii200,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO54tlač 3D operačnej šablóny100,00 €
  278Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.STO55Použitie nadštan. materiálu a vybavenia85,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO01Extrak. jed. zuba alebo jeho koreňa40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO02Extrak. ďal. zuba alebo jeho koreňa25,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO03Extrakcia jedného stáleho zuba45,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO04Extrakcia ďalšieho stáleho zuba35,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO05Extrakcia viackoreňového zuba70,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO06Extrakcia ďalšieho viackoreňového zuba50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO07Dokončenie extrakcie50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO08Anestézia15,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO09Chirurgická extrakcia zubu múdrosti150,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO10Dekapsulácia retinovanej 8(zub múdrosti)40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO11Naloženie aktív. ťahu na retinovaný zub50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO12Fenestrácia40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO13Resekcia 1 koreň. hrotu v rozsahu od 3+390,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO56Protekcia extrakčného lôžka kolagénom20,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO57Adaptačná sutúra extrakčnej rany20,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO58Hermetická sutúra extrakčnej rany50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO59Revízia extrakčnej rany40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO18Extirpácia dentogennej cysty100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO19Ošetrenie luxovaných zubov + dlaha90,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO20Odstránenie fixačnej dlahy20,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO21Intraorálna incízia a drenáž20,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO22Egalizácia kost. čeľust. hrebeňa v 1 kvadrante30,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO23Excízia mäkkých tkanív50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO24Uzáver oroantrálnej komunikácie100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO25Frenulektómia50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO26Vestibuloplastika150,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO60Augmentácia - 2 zuby160,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO28Ošetrenie tekutým dusíkom40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO61Odstránenie koreňa z čulustnej dutiny100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO30Sutúra mäkkých tkanív30,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO31Exstir.benígnych sliznič. útvarov do 5mm30,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO47Konzul. bez doporur./ na vlast. žiadosť50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO48Oš. na vl. žiadosť bez odpor. - doplatok70,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO49RTG snímok10,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO50CT snímok45,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO513D plán. v maxilo. chir. (horná čeľusť)400,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO523D plán. v maxilo. chir. (dolná čeľusť)400,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO533D plánovanie v ortognátnej chirurgii200,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO54tlač 3D operačnej šablóny100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO55Použitie nadštan. materiálu a vybavenia85,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO01Extrak. jed. zuba alebo jeho koreňa60,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO02Extrak. ďal. zuba alebo jeho koreňa40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO03Extrakcia jedného stáleho zuba70,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO04Extrakcia ďalšieho stáleho zuba50,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO05Extrakcia viackoreňového zuba110,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO06Extrakcia ďalšieho viackoreňového zuba75,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO07Dokončenie extrakcie100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO08Anestézia25,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO09Chirurgická extrakcia zubu múdrosti230,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO10Dekapsulácia retinovanej 8(zub múdrosti)60,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO11Naloženie aktív. ťahu na retinovaný zub100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO12Fenestrácia80,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO13Resekcia 1 koreň. hrotu v rozsahu od 3+3135,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO56Protekcia extrakčného lôžka kolagénom40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO57Adaptačná sutúra extrakčnej rany40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO58Hermetická sutúra extrakčnej rany75,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO59Revízia extrakčnej rany60,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO18Extirpácia dentogennej cysty150,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO19Ošetrenie luxovaných zubov + dlaha135,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO20Odstránenie fixačnej dlahy40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO21Intraorálna incízia a drenáž40,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO22Egalizácia kost. čeľust. hrebeňa v 1 kvadrante60,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO23Excízia mäkkých tkanív75,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO24Uzáver oroantrálnej komunikácie150,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO25Frenulektómia75,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO26Vestibuloplastika230,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO60Augmentácia - 2 zuby240,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO28Ošetrenie tekutým dusíkom60,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO61Odstránenie koreňa z čulustnej dutiny150,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO30Sutúra mäkkých tkanív45,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO31Exstir.benígnych sliznič. útvarov do 5mm45,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO47Konzul. bez doporur./ na vlast. žiadosť100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO48Oš. na vl. žiadosť bez odpor. - doplatok110,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO49RTG snímok10,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO50CT snímok45,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO513D plán. v maxilo. chir. (horná čeľusť)400,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO523D plán. v maxilo. chir. (dolná čeľusť)400,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO533D plánovanie v ortognátnej chirurgii200,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO54tlač 3D operačnej šablóny100,00 €
  279Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II.STO55Použitie nadštan. materiálu a vybavenia85,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER01Chirurgické odstránenie prvého névu50,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER03Ošetrenie N2 každých 5 aplikácií2,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER04Odstr. elektrickou ihlou do 10 (fibrómy)10,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER05Odstr. elektrickou ihlou nad 10(fibrómy)20,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER06Odstr.elek. ihlou do 10(hem. a angiek.)10,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER07Odstr.elek. ihlou nad 10(hem. a angiek.)20,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER08Pneumatická kompresívna masáž2,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER11Biostimulačný laser 1x2,50 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER12Fototerapia akné modrým svetlom2,50 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER14Digitálne derma. vyš. do 3 znamienok20,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER15Digitálne derma. vyš. nad 3 znamienka40,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER16Epikutánne testy-AllergEASE0,50 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER18Curatest - testovacie komôrky0,08 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER19PLaserová lampa Exciplex VSZP2,30 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER19SLaserová lampa Exciplex SAMPL6,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER21Frakčný resurfacing CO2 laser. 1 lokalita150,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER22Frakčný resurfacing CO2 laser. ďal. ošet.100,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER23Odstr. bradavíc CO2 laser. 1 lokalita30,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER24Odstr. bradavíc CO2 laser. ďal. ložisko10,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER25Odstr. drobného kož. výrastku 1 ložisko15,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER26Odstr. drobného kož. výrastku ďal. ložisko5,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER27Odstr.jaziev a strií CO2 do 5cm30,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER28Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 5 cm40,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER29Ošetrenie jaziev CO2 laserom nad 10 cm50,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER30UVA a UVB fototerapia lokálna 1 vyš.5,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER31UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER32UVA a UVB fototerapia celotelová 1 vyš.5,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)DER33UVA a UVB fototerapia lokálna 10 vyš.50,00 €
  235Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)PCH44Liečba jaziev kortikoidom 1amp.33,00 €
  175Psychiatrická ambulancia II.1Hodnota bodu ŠAS0,05 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchEXP2Expektácia (min. 2 hod. a max. 24 hod.)100,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchEXP4Expektácia (min. 4 hod. a max. 24 hod.)140,00 €
  250Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelýchEXP6Expektácia (min. 6 hod. a max. 24 hod.)180,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchEXP2Expektácia (min. 2 hod. a max. 24 hod.)100,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchEXP4Expektácia (min. 4 hod. a max. 24 hod.)140,00 €
  251Urgentný príjem 2. typu pre dospelýchEXP6Expektácia (min. 6 hod. a max. 24 hod.)180,00 €
  182II. Gynekologická klinka - JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  182II. Gynekologická klinka - JZSGYN09UPT bez zdravotnej indikácie220,00 €
  190II. Chirurgická klinika JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  202Ortopedická klinika - JZSJZS03Výber operatéra pri totálnych endoprotézach200,00 €
  202Ortopedická klinika - JZSJSZ04Výber operatéra pri ortoped. výkonoch150,00 €
  208II. Urologická klinika JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  213II. Klinika úrazovej chirurgie - JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  217ORL oddelenie - JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  222II. Očná klinika - JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  264Neurochirurgia – JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  267Plastická chirurgia JZS/Centrálna JZSJZS01Výber operatéra pri výkonoch JZS70,00 €
  130II. Interná klinika SZUXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  130II. Interná klinika SZUXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  130II. Interná klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  130II. Interná klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  130II. Interná klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  130II. Interná klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  130II. Interná klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  131II. Interná klinika - JISXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  131II. Interná klinika - JISXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  131II. Interná klinika - JISXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  131II. Interná klinika - JISXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  131II. Interná klinika - JISXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  131II. Interná klinika - JISXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  131II. Interná klinika - JISXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  154II. INTERNÁ KLINIKA SZU: Dlhodobo choríXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  157Oddelenie InfektológieXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  157Oddelenie InfektológieXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  157Oddelenie InfektológieXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  157Oddelenie InfektológieXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  157Oddelenie InfektológieXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  161Oddelenie pneumológie a ftizeológieXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  166Oddelenie pneumológie a ftizeológie - onkologické lôžkaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  167II. Neurologická klinikaXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  167II. Neurologická klinikaXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  167II. Neurologická klinikaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  167II. Neurologická klinikaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  167II. Neurologická klinikaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  167II. Neurologická klinikaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  167II. Neurologická klinikaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  168II. Neurologická klinika - JISXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  168II. Neurologická klinika - JISXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  173Psychiatrické oddelenie - sanatórna a akútna časťXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  173Psychiatrické oddelenie - sanatórna a akútna časťXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  173Psychiatrické oddelenie - sanatórna a akútna časťXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  173Psychiatrické oddelenie - sanatórna a akútna časťXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  173Psychiatrické oddelenie - sanatórna a akútna časťXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  177Psychiatrické oddelenie - nelátkovké závislostiXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  177Psychiatrické oddelenie - nelátkovké závislostiXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  177Psychiatrické oddelenie - nelátkovké závislostiXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  177Psychiatrické oddelenie - nelátkovké závislostiXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  177Psychiatrické oddelenie - nelátkovké závislostiXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  179Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológieXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  179Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológieXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  179Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológieXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  179Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológieXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  179Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológieXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXNS11Nadštandardná izba na Šestonedelí48,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXNS91Nadštandardná izba na Šestonedelí s 50% zľavou24,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUGYN11Sterilizácia ženy350,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUGYN12Sterilizácia ženy pri inom výkone40,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUROB01Výber operatéra pri robotickej operácii500,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUGYN05Výber operatéra pri oper. v malej chir.150,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUGYN06Výber operatéra pri oper. vo veľkej chir.200,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUGYN07Výber pôrodníka230,00 €
  181II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZUGYN08Výber pôrodnej asistentky230,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaROB02Výber operatéra pri robotickej operácii500,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaVOP06Výber operatéra pri vybranej chir. oper.200,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaVOP07Výber operatéra pri inéj chir. operacií150,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaVOP08Výber operatéra200,00 €
  188II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgiaVOP16Výber operatéra pri operácii s morbídnou obezitou500,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaROB02Výber operatéra pri robotickej operácii500,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaVOP06Výber operatéra pri vybranej chir. oper.200,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaVOP07Výber operatéra pri inéj chir. operacií150,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaVOP08Výber operatéra200,00 €
  189II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgiaVOP16Výber operatéra pri operácii s morbídnou obezitou500,00 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  194Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgiaVOP03Výber operatéra200,00 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  199Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgiaVOP03Výber operatéra200,00 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  197Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgiaVOP03Výber operatéra200,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXNS12Nadštandardná izba na Ort. klinike36,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXNS92Nadš. izba na Ort. klinike s 50% zľavou18,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  201Ortopedická klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  201Ortopedická klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  201Ortopedická klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  201Ortopedická klinika SZUROB02Výber operatéra pri robotickej operácii500,00 €
  201Ortopedická klinika SZUVOP04Výber operatéra200,00 €
  201Ortopedická klinika SZUVOP05Výber operatéra150,00 €
  206II. Urologická klinika SZUXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  206II. Urologická klinika SZUXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  206II. Urologická klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  206II. Urologická klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  206II. Urologická klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  206II. Urologická klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  206II. Urologická klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  206II. Urologická klinika SZUROB04Výber operatéra pri robotickej operácii500,00 €
  206II. Urologická klinika SZUVOP01Výber operatéra pri laparoskopickej operácii200,00 €
  206II. Urologická klinika SZUVOP02Výber operatéra pri inej uro. operácii150,00 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  212II. Klinika úrazovej chirurgie SZUVOP09Výber operatéra200,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieROB05Výber operatéra pri robotickej operácii500,00 €
  216Oddelenie otorinolaryngológieVOP17Výber operatéra pri vybranej chir. oper.200,00 €
  221II. Očná klinika SZUXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  221II. Očná klinika SZUXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  221II. Očná klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  221II. Očná klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  221II. Očná klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  221II. Očná klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  221II. Očná klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  221II. Očná klinika SZUOFT01Odber očnej rohovky1 730,00 €
  221II. Očná klinika SZUVOP10Výber operatéra200,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  231Dermatovenerologická klinka SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  236Onkologická klinika SZUXNS13Nadštandardná izba na Onko. klinike36,00 €
  236Onkologická klinika SZUXNS93Nadš. izba na Onko. klinike s 50% zľavou18,00 €
  236Onkologická klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  236Onkologická klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  236Onkologická klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  236Onkologická klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  236Onkologická klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  243II. KAIM B1,B2XNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  243II. KAIM B1,B2XNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  243II. KAIM B1,B2XSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  243II. KAIM B1,B2XPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  243II. KAIM B1,B2XPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  243II. KAIM B1,B2XVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  243II. KAIM B1,B2XVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST02Anestézia epidurálna150,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST02Anestézia epidurálna150,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST06Analgosedácia100,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST01Anestézia spinálna200,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST03Blokácia nervového pletenca200,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST04Blokáda niektorého nervu200,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST11Anestézia celková intravenózna200,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST12Anestézia celková so zab.dých.200,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST13Anestézia celková s ETI200,00 €
  243II. KAIM B1,B2VOP11Výber lekára - anestéziológa200,00 €
  244Centrálna JISXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  244Centrálna JISXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  244Centrálna JISXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  244Centrálna JISXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  244Centrálna JISXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  244Centrálna JISXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  244Centrálna JISXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  244Centrálna JISANST02Anestézia epidurálna150,00 €
  243II. KAIM B1,B2ANST02Anestézia epidurálna150,00 €
  244Centrálna JISANST06Analgosedácia100,00 €
  244Centrálna JISANST01Anestézia spinálna200,00 €
  244Centrálna JISANST03Blokácia nervového pletenca200,00 €
  244Centrálna JISANST04Blokáda niektorého nervu200,00 €
  244Centrálna JISANST11Anestézia celková intravenózna200,00 €
  244Centrálna JISANST12Anestézia celková so zab.dých.200,00 €
  244Centrálna JISANST13Anestézia celková s ETI200,00 €
  244Centrálna JISVOP11Výber lekára - anestéziológa200,00 €
  256Hematologické oddelenieXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  256Hematologické oddelenieXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  256Hematologické oddelenieXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  256Hematologické oddelenieXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  256Hematologické oddelenieXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  256Hematologické oddelenieXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  256Hematologické oddelenieXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  257Hematologické oddelenie - JISXNS15Nadštandardná izba 2. kategórie12,00 €
  257Hematologické oddelenie - JISXNS95Nadš. izba 2. kategórie s 50% zľavou6,00 €
  257Hematologické oddelenie - JISXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  257Hematologické oddelenie - JISXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  257Hematologické oddelenie - JISXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  257Hematologické oddelenie - JISXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  257Hematologické oddelenie - JISXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISVOP12Výber operatéra- Neuroch.malá150,00 €
  263Neurochirurgická klinika - JISVOP13Výber operatéra pri veľkej operácií200,00 €
  266Klinika plastickej chirurgieXNS14Nadštandardná izba 1. kategórie24,00 €
  266Klinika plastickej chirurgieXNS94Nadš. izba 1. kategórie s 50% zľavou12,00 €
  266Klinika plastickej chirurgieXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  266Klinika plastickej chirurgieXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  266Klinika plastickej chirurgieXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  266Klinika plastickej chirurgieXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  266Klinika plastickej chirurgieXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  266Klinika plastickej chirurgieVOP14Výber operatéra pri veľkej operácií200,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH01Operácia celkovej ptosy tráve a krku1 430,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH03Operácia dolnej ptosy tráve a krku1 100,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH05Operácia hornej ptosy tráve1 100,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH07Operácia ptosy krku1 100,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH09Odstránenie vrások horných viečok550,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH10Odstránenie vrások dolných viečok550,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH13Operácia nosa jednoduchá770,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH14Operácia nosa komplikovaná1 100,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH15Zmenšenie prsníkov880,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH16Modelačné operácie pŕs -pexia1 210,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH17Modelačné operácie pŕs - zväčšenie1 100,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH18Modelačné operácie pŕs - zmenšenie1 320,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH19Ptosa brucha s diastázou1 855,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH20Ptosa brucha bez diastázy1 635,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH21Transplantácia vlasov770,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH21Transplantácia vlasov1 430,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH22Odsávanie tuku-liposukcia-malá1 210,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH23Odsávanie tuku-liposukcia-stredná1 760,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH24Odsávanie tuku-liposukcia-veľká2 090,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH25Zväčšenie hornej alebo dolnej pery440,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH26Lifting poklesu ramien880,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH27Lifting - stehien s redukciou kože1 210,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH53Lifting poklesu ramien s lliposukciou1 540,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH54Lifting poklesu stehien s lliposukciou2 200,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH28Operácia boltca uší jedno275,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH29Piercing (jeden výkon)165,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH30Korekcia vertikálnej vrásky čela220,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH31Tukový Nástrek - úprava pier990,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH32Zdvihnutie obočia495,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH33Plastika intímnej oblasti660,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH34Odstr.malého ložis. mimo tváre(do 0,5cm)55,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH35Odstr.väčš. ložiska mimo tváre(do 0,5cm)66,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH36Odstr.malého ložiska na tvári(do 0,05cm)60,50 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH37Odstr.väčš.ložiska na tvári (do 0,5cm)77,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH39Xantelazmy oboch vieč.jedného oka220,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH40Odstránenie ložiska elektrokolaguáciou33,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH41Chir.odst.tetov.s uzáver.rany (1cm²)44,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH42Chir. odstr. tetováže zbrúsením (1cm²)33,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH43Chir.odst.tetov.s kož.prenosom (1cm²)27,50 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH44Liečba jaziev kortikoidom (1 amp.)33,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH45Chir. odstr. jazvy (1 cm - 5 cm / 1cm²)44,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH46Chir. odstr. jazvy (6 cm - 15cm / 1cm²)33,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH47Chir. odstr. jazvy (16 cm a viac cm)22,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH48Inéývýkon podľa zložitosti550,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH48Iný výkon podľa zložitosti770,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH49Základné vyšetrenie pred operáciou11,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH50Gynekomastia s redukciou kože1 210,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH51Ptosa brucha s redukciou kože chrbta1 760,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH55Tukový nástrek malý1 320,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH56Tukový nástrek veľký2 200,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH52Zmena pohlavia M - F0,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH57Augmentácia s modeláciou prsníkov1 300,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH58Butt lift (úprava zadku)1 400,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH59Miniabdominoplastica1 300,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH60Bichectomia500,00 €
  266Klinika plastickej chirurgiePCH61Aplikácia tkaninového lepidla315,00 €
  247Algeziologická klinika SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  247Algeziologická klinika SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  247Algeziologická klinika SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  247Algeziologická klinika SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  247Algeziologická klinika SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciNEO01Ženské materské mlieko s náklad.27,75 €
  271Neonatologická klinika SZU - fyziologickí novorodenciNEO02Ženské materské mlieko bez náklad.21,25 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovNEO01Ženské materské mlieko s náklad.27,75 €
  274Neonatologická klinika SZU - Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovNEO02Ženské materské mlieko bez náklad.21,25 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNNEO01Ženské materské mlieko s náklad.27,75 €
  273Neonatologická klinika SZU - JISNNEO02Ženské materské mlieko bez náklad.21,25 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSNEO01Ženské materské mlieko s náklad.27,75 €
  272Neonatologická klinika SZU - JIRSNEO02Ženské materské mlieko bez náklad.21,25 €
  276Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZUXSP51Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku3,30 €
  276Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZUXPA011 parkovacie miesto/1 deň3,00 €
  276Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZUXPA021 parkovacie miesto/ 1 deň s 50% zľavou1,50 €
  276Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZUXVY01Dočas.užívanie nemoc.postele (zač.týžd.)15,00 €
  276Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZUXVY91Dočasné užívanie nemocničnej postele50,00 €
  276Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZUVOP15Výber operatéra pri vybranej chir. oper.200,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  168II. Neurologická klinika - JISXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €
  167II. Neurologická klinikaXNS16Nadštandardná izba 3. kategórie6,00 €
  167II. Neurologická klinikaXNS96Nadš. izba 3. kategórie s 50% zľavou3,00 €

  Úhrady za výkony a služby

  Platené služby sú služby za služby a výkony, ktoré sú čiastočne hradené, alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a pacient si ich platí sám.

  Cenník služieb a výkonov, ktoré sú čiastočne hradené, alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, upravuje interná smernica S – A – 39 – Úhrady za služby a výkony vo FNsP FDR BB.  Všetky ceny sú konečné vrátane DPH.