II. Interná klinika SZU - Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

  Liečba ochorení pečene a tráviaceho traktu
  II. Interná klinika SZU - Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

  Poslanie, hodnoty, vízia

  HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU  je v súčasnosti jedným z mála lôžkových oddelení v odbore hepatológia v SR.  Oddelenie je špecializované na najmodernejšie postupy liečby ochorení pečene a tráviaceho traktu  a dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky.

  Oddelenie vzniklo v roku 2010 a dôvodov na vznik  bolo niekoľko:

  1 – narastajúca chorobnosť v hepatológii;

  2 – potreba špecializovanej a vysoko špecializovanej starostlivosti všetkých stupňov – organizácia neodkladnej starostlivosti, lekárska a ošetrovateľská starostlivosť – o pacientov s chorobami tráviaceho traktu a pečene, najmä v ich pokročilých štádiách; táto je vyjadrená obzvlášť pri:

  1. diagnostike a liečbe zlyhania pečene (TIPS – vnútropečeňový skrat, MARS – „umelá pečeň“, transplantácia pečene a i.),
  2. diagnostike a liečbe krvácania pri portálnej hypertenzii,
  3. diagnostike a liečbe nádorov pečene,
  4. liečbe zápalových ochorení čreva a pankreasu (indikácia biologickej liečby IBD, ERCP s výkonmi na žlčových cestách a pankrease),

  3 – potreba analyzovania chorobnosti, úmrtnosti, výsledkov liečby, nákladov a ich štatistického spracovania, ako aj šírenia získaných poznatkov.

  Tieto aktivity HEGITO majú multidisciplinárny charakter a sú organicky naviazané hlavne na II. Chirurgickú kliniku SZU, Transplantačné centrum, Oddelenie rádiodiagnostiky, Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie klinickej mikrobiológie, OAIM a i.. Vďaka novému oddeleniu sa štandardizuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a starostlivosť o pacientov s nádormi pečene.

  Logistická koordinácia hospitalizácií a multidisciplinárnych peritransplantačných protokolov sa vykonáva prostredníctvom koordinátora
  – pecen.cakatel@nspbb.sk
  – Mgr. Katarína Kamenská 
  samostatný odborný referent transplantačného programu
  Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz
  Tel.: + 421 48 441 3881, +421 908 436 647

   

  Oddelenie je situované na 9. poschodí monobloku B2. Má kapacitu 21 lôžok.

  Odbory oddelenia

  • Gastroenterológia
  • Hepatológia
  • Cholangioskopia
  • Endosonografia
  • Cholangioskopia
  • Endosonografia