Oddelenie rádiológie

  Vykonáva diagnostiku vo všetkých oblastiach ľudského tela zobrazovacími metódami
  Oddelenie rádiológie

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Rádiologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta patrí ku komplexne vybaveným oddeleniam, vykonáva diagnostiku vo všetkých oblastiach ľudského tela zobrazovacími metódami a vykonáva na ne nadväzujúce intervenčné zákroky. Rozsah činností vychádza z potrieb kliník a oddelení nemocnice III. typu s nadregionálnou pôsobnosťou.

  Rádiologické oddelenie sa člení na nasledujúce úseky:

  • základná skiagrafická diagnostika (RTG)
  • ultrazvuková diagnostika (USG)
  • výpočtová tomografia (CT)
  • mamografie
  • magnetická rezonancia (MR)
  • angiografie a intervenčnej rádiológie (AG)

  Z konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú skiagrafie hrudníka, brucha, skeletu, zubné rtg vyšetrenia.

  Ultrasonografické vyšetrenia sú zamerané hlavne na brušnú diagnostiku, vykonávajú sa vyšetrenia mäkkých tkanív pre ortopédiu a traumatológiu, vyšetrenia štítnej žľazy, bioptické vyšetreniapod USG kontrolou v oblasti brucha, drenáže tekutinových kolekcií, Dopplerovské vyšetrenia sú zamerané na periférne cievy.

  Na moderných CT prístrojoch GE VCT – 64 a GE Optima 660 sa okrem štandardných vyšetrení vykonávajú angiografické vyšetrenia ciev v oblasti mozgu, krku, hrudníka, brucha a končatín s možnosťou trojrozmernej rekonštrukcie,CT-kolonografie, CT-enteroklýzy, biopsie a drenáže pod CT kontrolou.

  Pri diagnostike ochorení prsníka sa vykonávajú mamografie a USG, z intervencií sa vykonávajú stereotaktické tenkoihlové punkcie prsníka k odberu materiálu na cytologické vyšetrenie a predoperačné označenie podozrivých ložísk lokalizačnou ihlou.

  Na pracovisku magnetickej rezonancie s prístrojom GE Signa HDxt 1.5T sa vykonávajú vyšetrenia zamerané na ochorenia nervovej sústavy, muskuloskeletálny systém, parenchýmové orgány dutiny brušnej, MR-kolonografie, MR-enteroklýzy, MRCP, MR angiografie ciev dolných končatín u pacientov alergických na jódové kontrastné látky, MR vyšetrenia tehotných žien bez poškodenia plodu.

  Na angiografickom pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia zamerané na podrobné zobrazenie a posúdenie zmien na arteriálnom a žilnom systéme a orgánoch súvisiacich s cievnym systémom.

  Intervenčné rádiologické pracovisko sa zameriava na miniinvazívne vyšetrovacie a liečebné zákroky. Vykonávajú sa vaskulárne a nevaskulárne intervencie. Pri nich sa používajú špeciálne nástroje a materiály (ihly, katétre, stenty, embolizačné materiály, lieky), ktoré sa zavádzajú kožným vpichom do cieľového orgánu pod priamou vizuálnou kontrolou zobrazovacími metódami.

  Z vaskulárnych zákrokov sa vykonávajú PTA na centrálnych a periférnych cievach, implantácie stentov, rekanalizácie akútnych periférnych arteriálnych uzáverov, embolizácie nádorov, cievnych malformácii a cievnych lézií, odber žilných krvných vzoriek u endokrinných ochorení, implantácie kaválnych filtrov, liečba pretlaku vo vrátnicovom riečišti (TIPS). Z nevaskulárnych intervencií sa vykonávajú biopsie a drenáže tekutinových kolekcií pod USG a CT kontrolou, chemické lýzy a obstreky miešnych koreňov pod CT kontrolou, drenáže žlčových ciest a implantácie stentov.

  Na Vašom názore nám záleží.

  Veríme, že na základe zozbieraných dát zlepšíme výsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré od nás očakávate.

  Dotazník spokojnosti