Dermatovenerologická klinika SZU

  Dermatovenerologická klinika SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Dermatovenerologická klinika je súčasťou Rooseveltovej nemocnice od r. 1959. Do r. 2008 existovala ako oddelenie, potom získala štatút kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity. Počas svojej existencie si pracovisko získalo významné postavenie v rámci slovenských dermatologických pracovísk. Klinika je jediným lôžkovým pracoviskom v kraji poskytujúcim základnú a koncovú dermatovenerologickú starostlivosť pre územie banskobystrického kraja, časť pacientov je z iných oblastí SR. Okrem liečebno-preventívnej starostlivosti je klinika školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

  Dominantnými zameraniami kliniky sú dermatoalergológia a dermatoonkológia. Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie disponuje najširším portfóliom epikutánnych testov, vrátane testovania kovov, dentálnych materiálov, plastov, kovoobrábacích zmesí, lokálnych liečiv, antiseptík a ďalších. Pracovisko ponúka aj možnosť testovania liekovej alergie na širokú škálu liekov. Onkodermatologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť o pacientov s kožnými nádormi, vrátane malígneho melanómu.

  Klinika je jedným z prístrojovo najlepšie vybavených dermatologických pracovísk. Disponuje zdrojmi UV žiarenia na celotelovú a lokálnu fototerapiu vrátane excimerovej lampy, digitálnym dermatoskopom a niekoľkými manuálnymi dermatoskopmi, CO2 laserom, biostimulačným laserom, prístrojom na kompresívnu terapiu končatín, kožným sonografom s 25 a 50 MHz sondami. Výsledky práce oddelenia sú pravidelne prezentované na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

  Štruktúru tvorí lôžková, ambulantná a laboratórna časť, ku ktorým tiež patrí kabinet fyzikálnej terapie a malá chirurgická sála.

  A. Lôžkovú časť  tvorí 28 postelí, poskytuje ústavnú dermatologickú starostlivosť pre pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu. Nachádza sa na 13. poschodí v bloku B2. Súčasťou oddelenia je nadštandardná izba.

  B. Ambulantnú časť tvoria 3 ambulancie s deleným úväzkom, kabinetom fyzikálnej terapie a malou chirurgickou sálou.

  1. Všeobecná kožná ambulancia I + STI (ochorenia prenášané prevažne pohlavným stykom) – MUDr. Urbáni, MUDr. Ševc
  2. Všeobecná kožná ambulancia II (MUDr. Mečiarová, Ševc) vrátane vyšetrovania detských pacientov (MUDr. Prílepková)
  3. Onkodermatologická ambulancia (nádory kože) – MUDr. Venglarčíková
  4. Všeobecná kožná ambulancuia III – MUDr. Urbanček, PhD.

  C. Pracovisko kontaktnej a liekovej alergie je lokalizované pri kožných ambulanciách na 2. poschodí polikliniky.

  D. Fyzikálna terapia – nachádza sa na 2. poschodí pri ambulanciách

  E. Malá chirurgická sála sa nachádza na 12. poschodí v bloku B2. Vykonávajú sa tu dermatochirurgické výkony: biopsie, korekcie zarastajúcich nechtov, extirpácie znamienok a pod. V príprave je rozšírenie aktivít o korektívne výkony.