Ukazovatele výkonnosti

  Ukazovatele výkonnosti má rozdelené každá klinika/oddelenie v jednotlivom súbore.

  Hárky sú rozdelené:

  • medicínske dáta – lôžková starostlivosť
  • medicínske dáta – ambulantná starostlivosť
  • jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)
  • personálne dáta (prepočítané na úväzky)
  • ekonomické dáta

  V prípade medicínskych dát lôžkovej starostlivosti je potrebné zdôrazniť, že ide o dáta spracované z dávok do zdravotných poisťovní v súlade s pravidlami DRG. Teda, dáta na hárku „Ekonomické dáta“ nekorešpondujú s dátami na hárku „medicínske dáta – lôžková starostlivosť“.

  V prípade, že bol pacient počas svojej hospitalizácie hospitalizovaný na viacerých oddeleniach, tak znáša celkové náklady tejto hospitalizácie posledné, t.j. prepúšťajúce oddelenie.