Poslanie, hodnoty, vízia

  Centrálny laboratórny komplex (CLK) bol zriadený 15. októbra 2013 zlúčením viacerých špecializovaných nemocničných laboratórií – oddelenia klinickej biochémie, oddelenia klinickej mikrobiológie a laboratórií hematologického oddelenia – do jedného celku. Vytvorený komplex má prispieť k vyššej kvalite a efektivite poskytovaných laboratórnych služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta a Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V prípade záujmu poskytujeme služby aj iným zariadeniam Banskobystrického samosprávneho kraja, či vzdialenejších regiónov.

  CLK zabezpečuje nasledovné činnosti:

  • Poskytuje zdravotnú starostlivosť formou laboratórnych vyšetrení  v odbore klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia a klinická mikrobiológia.
  • Vykonanými laboratórnymi vyšetreniami, ich interpretáciou a konzultačnou činnosťou sa podieľa na diagnostike, výbere a monitorovaní vhodnej liečby a sledovaní prognózy ochorení.
  • Participuje na mnohých klinických štúdiách, realizovaných v rámci FNsP FDR.
  • Realizuje praktickú časť výučby študentov SZŠ a SZU.

  Organizačná štruktúra centrálneho laboratórneho komplexu:

  Primár: MUDr. Zuzana Bečková, PhD.
  Vedúci laborant: Bc. Valeria Šúrová
  Zástupca primára CLK: MUDr. Lenka Helmová
  Vedúci laboratórny diagnostik: Ing. Andrea Palková

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Zuzana Bečková, PhD.

  Primárka CLK, Pracovisko klinickej mikrobiológie, Lekárka, Odborná zástupkyňa

  MUDr. Lenka Helmová

  Zástupca primára CLK, Pracovisko klinickej mikrobiológie, Lekárka

  Ing. Andrea Palková

  Pracovisko klinickej biochémie, Vedúci laboratórny diagnostik

  Bc. Valeria Šúrová

  Pracovisko klinickej biochémie, Vedúca laborantka

  PhDr. Dana Štefanovie

  Pracovisko klinickej hematológie, Úseková laborantka