Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

  oddelenie, nachádzajúce sa v monobloku B1 na 0. a 1. poschodí
  Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

  Oddelenie centrálnych operačných sál (OCOS) je samostatné oddelenie, nachádzajúce sa v monobloku B1 na 0. a 1. poschodí. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1983.

  V roku 2013 bola ukončená rekonštrukcia oddelenia. Jednalo sa o najväčšiu a najnákladnejšiu rekonštrukciu v histórii nového nemocničného areálu. Prostriedky čerpala nemocnica z nenávratného príspevku z fondov EU a celková investícia dosiahla výšku 26,5 mil. €.

  Dvanásť zrekonštruovaných a štyri nové operačné sály dosahujú vybavením a technológiami štandard vyspelých európskych krajín a poskytujú široký priestor na rozvoj chirurgických odborov.

  Oddelenie bolo v roku 2019 zlúčené s Oddelením centrálnej sterilizácie a vzniklo Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie.

  Na OCOS sa vykonávajú vysokošpecializované operačné výkony:

  II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU, II. Chirurgickej kliniky SZU, Kliniky plastickej chirurgie SZU, Neurochirurgickej kliniky SZU, II. Urologickej kliniky SZU, II. Očnej kliniky SZU, Oddelenia cievnej chirurgie, Oddelenia otorinolaryngológie, Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, Oddelenia ortopédie, Oddelenia úrazovej chirurgie –traumatológia a Transplantačného centra. Oddelenie centrálnych operačných sál poskytuje tiež služby pre DFNsP BB. 

  Čo priniesla rekonštrukcia

  Po rekonštrukcii oddelenie tvorí 16 operačných sál s počtom operačných stolov 17.

  • Neurochirurgická klinika má získaním druhej operačnej sály možnosti na rozšírenie programu operácií chrbtice.
  • Oční chirurgovia majú po prvýkrát k dispozícii špeciálne operačné stoly s integrovaným kreslom pre operatéra.
  • Gynekológovia majú špeciálnu sálu pre endoskopické operácie.
  • Ortopédi môžu rozšírením počtu sál zvýšiť počet operácií kĺbových náhrad, na ktoré v poradovníkoch  zdravotných poisťovní čakajú tisícky pacientov.
  • 3D RTG umožňuje traumatológom trojdimenzionálne zobrazenie zlomeniny, vďaka čomu operatér postrehne  detaily, ktoré pri 2D zobrazení nie sú jednoznačne viditeľné.
  • Transplantačná operačná sála je vybavená takými „špecialitami“ ako prístroje na rozmrazovanie krvnej plazmy a krvi, prístroj na autotransfúziu krvi. Rapid Infusion set kontroluje a dopĺňa veľké straty krvi, ku ktorým dochádza počas  transplantácií pečene a množstvo ďalšieho vybavenia, ktorých existenciu by laik zaradil do kategórie science fiction. 

  Medzi ďalšie technologické vymoženosti patrí vysokokvalitná klimatizácia, ktorá reguluje nie len teplotu vzduchu, ale aj jeho vlhkosť.

  Laminárne prúdenie vzduchu znižuje riziko kontaminácie operačného poľa a zabezpečuje na sále superaseptické prostredie. 

  Osem sál je vybavených predprípravou na jednoduché pripojenie digitálneho kamerového systému, čím je umožnené online sledovanie priebehu operácie v HD kvalite. Táto aktivita je prínosom pre vzdelávacie aktivity našej nemocnice, ktorá je významnou vzdelávacou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Erik Flaška, PhD.

  primár od. centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, Všeobecná chirurgia - Primár