CLK – Pracovisko klinickej biochémie

  CLK – Pracovisko klinickej biochémie

  Pracovisko prevádzkuje biochemické nemocničné laboratóriá, ktoré zabezpečujú 24-hodinové služby s urgentnou paletou biochemických vyšetrení. Vďaka automatizovanému analytickému systému sme schopní urobiť väčšinu požadovaných vyšetrení v deň dodania biologického materiálu. Ponúkame nasledovnú paletu biochemických vyšetrení:

  • základné rutinné vyšetrenia
  • acido-bázická bilancia, minerálie
  • diagnostika a monitorovanie diabetes mellitus
  • markery akútneho poškodenia myokardu
  • parametre lipidového metabolizmu
  • špecifické a zápalové proteíny
  • vitamíny, hormóny, markery kostného obratu
  • onkomarkery
  • biochemické vyšetrenia v moči, stolici, likvore a v iných biologických tekutinách
  • monitorovanie hladín liečiv
  • toxikologické vyšetrenia a drogy

  Závažné patologické výsledky hlásime priamo ošetrujúcemu lekárovi, čím sa snažíme o okamžité riešenie akútneho stavu pacienta a poskytujeme lekárske konziliárne služby. Kvalita laboratórnych analýz je nepretržite monitorovaná vnútorným systémom zabezpečenia kvality a externou kontrolou kvality v systéme SEKK. Podieľame sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov a študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity získavajú v našich laboratóriách odbornú prax.