Očkovanie HPV

  HPV je jediný rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje prevencia - účinnou prevenciou je aj očkovanie.
  Očkovanie HPV

  Nemocnica spustila prvé očkovacie centrum proti HPV v Banskobystrickom kraji.

  • Očkovacie centrum bude otvorené každý štvrtok v čase od 13.00 do 14.00 hod.
  • Očkujeme mládež vo veku od 15 do 18 rokov (v sprievode zákonného zástupcu) a dospelých od 18 rokov.
  • Na očkovanie je potrebné sa vopred registrovať.

  Registruj sa

  Kto sa môže registrovať?

  • Na očkovanie proti HPV sa môže zaregistrovať  osoba vo veku od 15-18 rokov a dospelá osoba vo veku od 18 rokov, muži aj ženy. 
  • Osoba vo veku 15 – 18 rokov musí prísť v sprievode zákonného zástupcu.

  Aká je cena za vakcináciu?

  Vakcína nie je štandardne hradená z verejného zdravotného poistenia.

  • Dospelí si vakcínu musia uhradiť v plnej výške. Maximálna cena jednej dávky 9-valentnej vakcíny proti HPV je v lekárni 122,46 €.  K cene vakcíny sa uhrádza aj poplatok za výkon v sume 6,00 €.
  • Osoby vo veku 15-18 rokov môžu využiť benefit ich zdravotnej poisťovne. Viac informácii o výške benefitu sa poistenci dozvedia u svojej zdravotnej poisťovne.

  Ako si zabezpečím vakcínu?

  Vakcínu si pacient môže vybrať na základe elektronického predpisu v ktorejkoľvek lekárni. V prípade záujmu zabezpečíme vakcínu prostredníctvom lekárne vo FNsP F. D. Roosevelta a bude pre vás pripravená v deň očkovania.