II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

  Jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov modernej medicíny
  II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  História Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ( KAIM ) FNsP F.D. Roosevelta sa začína písať od roku 1960, kedy bola vymenovaná za ústavného anestéziológa MUDr. Oľga Kállayová. Prvé prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu sa začali používať od roku 1967.

  V roku 1983 sme sa presťahovali do priestorov novej nemocnice. Rozvoj náročných operačných výkonov s množstvom nových postupov si vyžiadalo rozšírenie lôžkovej časti OAIM. V roku 1990 sa po odchode MUDr. Kállayovej do dôchodku, stáva primárom MUDr. Vladimír Kollárik. Počas jeho pôsobenia odbor zaznamenal výraznú expanziu nových anestéziologických techník a postupov.

  Od roku 2002 pôsobí vo funkcii primára OAIM MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC.

  V súčasnosti je odbor anestéziológia a intenzívna medicína jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov modernej medicíny.

  V roku 2016 došlo k transformácií oddelenia na II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Klinika je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity ( SZU ) pre neuroanestéziu, regionálne anestéziologické techniky ( sme lídrom v Slovenskej republike ), transplantačný program a pre miniinvazívne tracheostomické techniky. II. KAIM je koncovým pracoviskom pre spádovú oblasť strednej a južnej časti bývalého stredoslovenského regiónu. V niektorých oblastiach medicíny poskytujeme služby s celoslovenskou pôsobnosťou – transplantácia pečene,..

  Kolektív tvorí takmer 150 pracovníkov ( 52 lekárov, do 100 sestier a 15 sanitárov a zdravotníckych asistentov ).

  Na našom pracovisku sa vykonáva ročne do 16 000 anestézii.

  Na lôžkovej časti KAIM ( aktuálne 10 lôžok aj s transplantačnou jednotkou, po dobudovaní rozšírenie na 17 lôžok ) ročne odliečime približne 300 pacientov so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami. V roku 2018 sme odtransplantovali jubilejnú 200 pečeň.

   

  Náplň činnosti KAIM možno rozdeliť na tieto oblasti:

  1. Intenzívna medicína – lôžková časť KAIM
  2. Anestéziológia – 28 pracovísk
  3. Anestéziologická ambulancia
  4. Transplantačné centrum

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Zuzana Kvasníková

  Zástupca prednostu pre intenzívnu medicínu, tím II. KAIM pre transplantáciu pečene, Lekárka

  MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

  Zástupca prednostu pre anestéziu