Zverejnenie faktúr od 1.1.2012

    V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad prijatých (došlých) faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu.

    Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Prijaté faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.