Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie

  Kladie dôraz na minimálny zásah do organizmu pacienta, znižovanie pooperačných komplikácií a skracovanie hospitalizácie
  Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie vzniklo 1.11.2011 v zrekonštruovaných priestoroch v poliklinickej časti.

  Oddelenie má k dispozícii 5 zákrokových sál a 6 pooperačných lôžok. Sály disponujú moderným vybavením a novou prístrojovou technikou.

  Vybudovanie oddelenia bolo reakciou na súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa kladie dôraz na minimálny zásah do organizmu pacienta, znižovanie pooperačných komplikácií a skracovanie hospitalizácie.

  Zákrokové sály majú jednoduchší systém organizácie a pružnejší manažment pacienta, vďaka čomu je možné uskutočniť viac výkonov.

  Na sálach sa vykonáva široké spektrum miniinvazívnych chirurgických zákrokov, ktorých pooperačný priebeh nevyžaduje dlhú hospitalizáciu pacienta. V ortopédii a traumatológii sú to najmä artroskopické operácie (koleno, rameno, zápästie, lakeť, členok). Extrakcie osteosyntetického materiálu, malé kostné výkony (haluxy, dézy), plastické výkony na kĺboch s náhradou väzu.

  Plastická chirurgia vykonáva diagnostické, estetické, rekonštrukčné výkony.

  Jedna zákroková sála je vyhradená pre roboticky asistované operácie, ktoré za pomoci technológie da Vinci vykonávajú vo FNsP F.D. Roosevelta ako v jedinej nemocnici na Slovensku. Roboticky asistované operácie sa vykonávajú v odboroch urológia, gynekológia, chirurgia a ORL.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

  Prednosta II. Urologickej kliniky, Primár / Vedúci robotického centra, Lekár