Klinika plastickej chirurgie SZU

  Korekcia vrodených chýb, rekonštrukcie po poraneniach, chirurgických výkonoch a fyzikálnom poškodení
  Klinika plastickej chirurgie SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie vzniklo ako samostatné oddelenie v roku 1983 na báze ordinariátu.

  Od 30. 10. 2006 bolo transformované na Kliniku plastickej chirurgie SZU. Jej prednostom je od 1.10.2016 MUDr. Jozef Ulianko, PhD.

  Plastická chirurgia je samostatným nadstavbovým odborom chirurgie. Jej náplňou je korekcia vrodených chýb, rekonštrukcie po poraneniach, chirurgických výkonoch a fyzikálnom poškodení. Patrí sem aj estetická chirurgia, onkochirurgia, mikrochirurgia, liečba popálenín a chirurgia ruky. Je to hraničný odbor, úzko spolupracujúci so všetkými chirurgickými a mnohými nechirurgickými odbormi (dermatológia, genetika, pediatria, infekčné).

  Naše pracovisko, okrem bežných operácií, poskytuje mikrochirurgické operačné výkony pre žilinský a banskobystrický kraj, rekonštrukčné operácie po odstránení prsníka a iné náročné výkony. Vykonáva aj estetické výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Využíva najmodernejšie prístrojové vybavenie a priestory.

  O spektre výkonov a bližších informáciách k danej problematike sa môžete informovať na uvedených kontaktoch. Klinika plastickej chirurgie SZU sa radí k špičkovým pracoviskám na Slovensku, vykonávajúca takisto vedeckú činnosť a doškoľovanie lekárov v rámci predatestačnej prípravy, aj mimo nej.