Tel. ústredňa

  tel.: +421 48/ 441 11 11

  Informačné centrum

  Informácie + objednávanie pacientov na vyšetrenie telefonicky
  tel.: +421 48/ 441 2771
  tel.: +421 48/ 441 2772
  tel.: +421 48/ 441 2773

  Urgentný príjem - recepcia

  Podstránka urgentného príjmu
  tel.: +421 48/ 441 3700

  Kontakt pre média

  Mgr. Ružena Maťašeje
  email: ruzena.mataseje@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3254

  Registratúrne stredisko – ARCHÍV

  email: archiv@nspbb.sk
  tel.: +421 48/441 2620

  Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

  email: zodpovedna.osoba@nspbb.sk
  tel.: +421 48/441 2602

  Nahlasovanie na plánovanú hospitalizáciu alebo zákrok

  tel.: +421 48/ 441 3711
  tel.: +421 48/ 441 3712

  Ambulancia pohotovostnej služby

  Ambulancia pohotovostnej služby
  tel.: +421 48/414 6666

  Prijímacia kancelária

  email: prijem@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3196

  Podateľňa

  email: podatelna@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2109