Hospitalizácia

  Vážená pacientka, vážený pacient, pripravili sme pre vás základné informácie potrebné na prípravu a pobyt v našej nemocnici.
  Hospitalizácia

  Informačný leták pre pacienta

  Pripravili sme vám jednoduchý leták informácií potrebných na prípravu a pobyt v našej nemocnici. Veríme, že dobrou spoluprácou a vyplnením karty zlepšíme výsledky zdravotnej starostlivosti, ktoré od nás očakávate.

  Tento leták nájdete vo formáte PDF pri každej klinike či oddelení v časti Hospitalizácia.

  Informačný leták

  Prineste si so sebou

  • občiansky preukaz
  • kartu poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu (kópiu alebo výpis)
  • odporučenie na hospitalizáciu
  • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
  • hygienické potreby
  • papuče, pyžamo, župan

  Cennosti je možné uložiť v trezore v prijímacej kancelárii.
  Za prípadnú stratu cenností, ktoré nie sú uložené v trezore nemocnica nezodpovedá!

  Ako sa k nám dostanete?

  Video: Ako sa dostaviť na príjem pacientov pri plánovanej hospitalizácii
  Príjazd do nemocnice
  Mestské linky: zo žel. stanice: ostatné linky:
  Autobusy č. 80 č. 25
  Trolejbus č. 1 č. 3, 5

  Google mapa - Rooseveltova Nemocnica

  Cestovný poriadok MHD a reg. autobusov Plán nemocnice – FNsP FDR

  Prijatie do nemocnice

  1. Ambulancia
  V určený deň sa dostavíte na príslušnú ambulanciu, kde lekár definitívne potvrdí Vaše prijatie na hospitalizáciu.

  2. Prijímacia kancelária
  Zaregistrujete sa v prijímacej kancelárii (- 1. posch. lôžková časť)

  3. Centrálny príjem pacientov
  Preoblečiete sa a odovzdáte odev (- 1. posch. lôžková časť).

  4. Klinika/oddelenie
  Presuniete sa na príslušné oddelenie/kliniku.

  Pobyt v nemocnici

  Pri prijatí na príslušné oddelenie/kliniku Vás personál oboznámi s domácim poriadkom, právami a povinnosťami pacienta a s priestormi oddelenia/kliniky

  Návštevné hodiny
  pondelok – nedeľa: 13.00 – 17.00
  Návštevy na izbe pacientov
  pondelok – nedeľa: 15.00 – 17.00


  Návštevy u pacientov sú povolené počas návštevných hodín v priestoroch návštevnej haly na 0. poschodí, ležiacich pacientov je možné navštíviť priamo pri lôžku (ak to režim a prevádzkový poriadok oddelenia umožňuje a to v čase po – ne: 15.00 – 17.00 h).

  SLUŽBY V AREÁLI NEMOCNICE

  Ukončenie hospitalizácie

  O ukončení hospitalizácie Vás informuje váš ošetrujúci lekár minimálne deň vopred, aby ste mohli informovať príbuzných, prípadne si zabezpečiť transport.

  Pri prepustení z nemocnice dostanete lekársku prepúšťaciu správu, sesterskú prepúšťaciu správu a všetky ostatné dokumenty, ktoré ste si k hospitalizácii priniesli.

   

   

  Na Vašom názore nám záleží.

  Veríme, že na základe zozbieraných dát zlepšíme výsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré od nás očakávate.

  Dotazník spokojnosti