Oddelenie urgentného príjmu (OUP)

  Slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy
  Oddelenie urgentného príjmu (OUP)

  Poslanie, hodnoty, vízia

  OUP je samostatným oddelením, ktoré úzko spolupracuje odborne a pri organizácii práce s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby.

  Oddelenie urgentného príjmu je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice, ktoré slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavené pre prevzatie akútne postihnutých jednak od posádok Záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), posádok Dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

  Na OUP sú ošetrovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť a to bez ohľadu na tradičné odborové rozdelenie medicíny. OUP pracuje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne. Deťom do dovŕšenia 19. roku je takáto starostlivosť primárne poskytovaná v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

  Urgentný príjem - tel. recepcia +421484413700

  Ambulancia pohotovostnej služby - tel. +421484146666

  Ako sa dostanete na urgent v Rooseveltovej nemocnici.