Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz

  Organizačné zabezpečovanie odberového programu, zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej transplantačnej koordinátorskej služby..
  Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Z dôvodu postupného budovania, zvyšovania aktivity a rozširovania spektra výkonov v Transplantačnom centre Banská Bystrica bolo nevyhnutné po dlhých rokoch reštrukturalizovať organizačnú štruktúru a zefektívniť koordinačnú činnosť, nutnú pre správne fungovanie transplantačného centra. Preto vo februári 2020 vzniklo Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz.

  Novovzniknuté oddelenie bude mať v rámci štruktúry transplantačného centra Banská Bystrica na starosti tri rozsiahle agendy činností:

  1. odberový program
  2. klinická koordinácia
  3. vedenie transplantačnej agendy

  Náplňou činnosti oddelenia je organizačné zabezpečovanie odberového programu,  zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej transplantačnej koordinátorskej služby, vytvorenie a spravovanie všetkých potrebných a nevyhnutných databáz, ich analýza s vytvorením predpokladu pre kontinuálny kvalitatívny rast transplantačného centra ako celku.

  Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz úzko spolupracuje s klinikami a oddeleniami:

  • Klinika transplantačnej chirurgie SZU
  • II. Interná klinika SZU
  • II. Klinika anestézie a intenzívnej medicíny SZU
  • II. Urologická klinika SZU
  • Hematologické oddelenie
  • Oddelenie rádiológie
  • Centrálny laboratórny komplex
  NONSTOP KONTAKT: 

  Tel. č.: +421 48 905 345 340

  E-mail: transplant@nspbb.sk

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Radovan Takáč

  Primár Oddelenia odberov orgánov a transplantačných databáz, Lekár