Oddelenie otorinolaryngológie – ORL

  Chirurgická liečba pacientov s ORL ochoreniami, diagnostika a konzervatívna liečbu porúch sluchu a porúch vestibulárneho aparátu
  Oddelenie otorinolaryngológie – ORL

  Poslanie, hodnoty, vízia

  ORL oddelenie zabezpečuje predovšetkým chirurgickú liečbu pacientov s ORL ochoreniami ale aj diagnostiku a konzervatívnu liečbu porúch sluchu a porúch vestibulárneho aparátu. Ročne sa vykoná cca 980 operačných výkonov.

  Poskytujeme takmer úplné spektrum operácií ucha (sanačné a rekonštrukčné operácie stredného ucha, transmyringickú drenáž stredného ucha, plastické operácie odstávajúcich ušníc…), úplné spektrum operácií nosa a prínosových dutín ( funkčné aj plasticko-estetické operácie nosa, nosovej priehradky, funkčné endoskopické operácie nosa a laterálnej steny nosa – FESS- pre nosové polypy, tumory nosa, poúrazové stavy, nepriechodnosť nosa…) ako aj takmer úplné spektrum operácií dutiny ústnej, hltana, hrtana (tonzilektómie, tonzilotómie, adentotómie, uvulopalatoplastiky, operácie jazyka, mikrochirurgie hrtana pre tumory hlasiviek laserom aj konvenčne, parciálne resekcie hrtana pre tumor, laryngektómie …), operácie na krku (slinné žľazy, štítna žľaza, lymfatické uzliny , vrodené vývojové chyby , tumory krku…) a TORS – roboticky (daVinci) asistované operačné výkony.

  Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje 13 členný kolektív lekárov, 12 zdravotných sestier, 2 sanitárky a 1 administratívna pracovníčka v zdravotníctve.

  Štruktúru oddelenia tvorí lôžková a ambulantná časť.

  Odbory oddelenia:

  • Otorinolaryngológia
  • Foniatria
  • Onkológia

  Lôžková časť

  Oddelenie disponuje s 15 lôžkami. Nachádza sa v monobloku B1 na 11. poschodí vpravo. Súčasťou oddelenia je zákroková a endoskopická miestnosť.

  Ambulantná časť

  Špecializovaná ambulantná starostlivosť je zabezpečená ORL ambulanciou I.-č.d.281, ORL ambulanciou II. č.d. 280(otologická,rinologická,onkologická), ktoré sa nachádzajú v priestoroch polikliniky na 2. posch. a Foniatrickou ambulanciou č.d.340, ktorá je na 3. posch. v poliklinike. Súčasťou ambulantnej časti sú dve audiometrické miestnosti.

  Starostlivosť je zameraná na vyšetrenie, diagnostiku a liečbu ambulantných pacientov a zabezpečenie konziliárnych služieb pre iné odborné ambulancie, oddelenia a kliniky FNsPFDR vrátane konzílií pre všetky ORL ambulancie z Banskobystrického kraja.