II. Urologická klinika SZU

  Komplexná starostlivosť o urologických pacientov diagnostika, liečba a ambulantná starostlivosť
  II. Urologická klinika SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Urologická klinika má dve ošetrovacie jednotky s kapacitou 45 lôžok na ktorých je ročne ošetrených takmer 2000 pacientov. Poskytuje komplexnú starostlivosť o urologických pacientovdiagnostiku, liečbu a ambulantnú starostlivosť.

  Hospitalizuje pacientov s urologickými ochoreniami všeobecného typu, s urologickými nádorovými ochoreniami, pacientov s urolitiázou a zlyhaním obličiek obštrukčného typu, s urodynamickými poruchami, pacientov s vývojovými chybami močového systému. Podieľa sa na transplantačnom programe – pri odbere obličiek od mŕtvych alebo živých darcov, transplantácii obličiek a riešení posttransplantačných urologických komplikácií.

  Naším pacientom ponúkame služby z oblasti minimálne invazívnej urologickej chirurgie (laparoskopické operácie obličiek, liečba ureterolitiázy flexibilným ureteroskopom + laserovou dezintegráciou konkrementov, ESWL).

  K urologickej klinike patrí aj ambulantná časť s ordinariátom pre onkourológiu a urodynamiku, ku ktorým sú pripojené príslušné ambulancie.
  II. Urologická klinika pri SZU plní úlohy pracoviska postgraduálneho vzdelávania v odbore urológia. V rámci SZU sa podieľa na organizácii tematických kurzov a školiacich pobytov v príprave na kvalifikačnú atestáciu z odboru.

  Odbory kliniky:

  1. Urológia
  2. Onkológia v urológii

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

  Prednosta II. Urologickej kliniky, Primár / Vedúci robotického centra, Lekár

  MUDr. Milan Švec

  Zástupca prednostu II. Urologickej kliniky, Lekár