Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU

  Poskytuje chirurgickú a konzervatívnu liečbu v celom spektre ústnej a tvárovo-čelustnej chirurgie
  Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Lôžková časť kliniky je umiestnená v monobloku B1, 4. poschodie, pričom jednu ošetrovaciu jednotku v počte 9 lôžok zdieľa spolu s oddelením ORLKlinika disponuje komplexne zrekonštruovaným ambulantným traktom a vlastnou operačnou sálou na 3. poschodí v poliklinickej časti nemocnice.

  Na klinike maxilofaciálnej chirurgie sa zaoberáme najmä liečbou nádorov v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. V tejto oblasti poskytujeme komplexnú chirurgickú liečbu, vykonávame celé spektrum operačných výkonov od jednoduchých zákrokov po rozsiahle resekčné zákroky. Vzniknuté defekty rekonštruujeme s využitím komplexných chirurgických postupov rekonštrukčnej chirurgie, vrátane voľných mikrovaskulárnych lalokov.

  Pacientom po úraze poskytujeme liečbu zlomenín tvárových kostí, poranení zubov a mäkkých tkanív tváre. Liečbu komplexných tvárových poranení u polytraumatických pacientov vykonávame v spolupráci s II. Klinikou úrazovej chirurgie a Neurochirurgickou klinikou SZU.

  V spolupráci s čeľustnými ortopédmi realizujeme ortognátne operačné výkony. Ich cieľom je korekcia tvárového profilu, dosiahnutie správneho vzájomného postavenia čeľustí a zubov, zlepšenie funkcie žuvacieho aparátu a estetiky tváre.

  Zaoberáme sa prevenciou a liečbou osteonekrózy čelustí vzniknutej ako následok predchádzajúcej liečby napr. rádioterapiou a liekmi zasahujúcimi do kostného metabolizmu.

  Venujeme sa liečbe nenádorových a nádorových ochorení slinných žliaz.

  Vykonávame bioptické vyšetrenie malých slinných žliaz v rámci diagnostiky systémových ochorení.

  Liečime okoločeľustné zápaly v lokálnej anestézii vrátane pokročilých zápalov vyžadujúcich chirurgickú liečbu v celkovej anestézii a infúznu antibiotickú liečbu.
  V poliklinickej časti vykonávame zákroky dentálnej chirurgie, komplikované extrakcie zubov, chirurgické extrakcie neprerezaných zubov, odstraňovanie čeľustných cýst, chirurgickú liečbu ochorení ďasien, predprotetickú úpravu pomerov na čeľustiach, liečbu ochorenia temporomandibulárneho kĺbu a konzultačnú činnosť.

  Bližšie informácie Vám poskytneme pri konzultáciách na našich ambulanciách, alebo telefonicky v čase 7:30 - 8:30 a 13:30 - 15:00 h (kedy prebieha aj objednávanie pacientov) na uvedených telefónnych číslach: 048/4412366, 048/4412383.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Adam Stebel, PhD., MHA

  Prednosta kliniky maxilofaciálnej chirurgie, Lekár

  MUDr. Rastislav Slávik, MHA

  Zástupca prednostu kliniky maxilofaciálnej chirurgie, Lekár