Ambulantné vyšetrenie

  Ako sa objednať na vyšetrenie na ambulancie, všetko čo potrebujete vedieť
  Ambulantné vyšetrenie

  Ako sa objednať na vyšetrenie na ambulancie?

  V prípade, že máte záujem o vyšetrenie u lekára špecialistu vo FNsP F. D. Roosevelta, je potrebné, aby ste si so sebou priniesli buď odporúčanie od lekára špecialistu, alebo od všeobecného lekára. *(Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje pri vyšetrení u psychiatra, dermatovenerológa a oftalmológa, ak ide o predpísanie okuliarov.)

  Na vyšetrenie sa musíte objednať vždy vopred, buď osobne alebo telefonicky. Na niektoré ambulancie máte možnosť objednať sa už aj On-line. Telefónne čísla na konkrétne ambulancie nájdete na našej webovej stránke v časti Pracoviská - Ambulancie. Volať môžete aj na infocentrum – 048/441 27 71.

  Všetky AMBULANCIE   Objednanie ONLINE

  048/441 27 71

  Na čo netreba zabudnúť?

  • Objednať sa vždy vopred telefonicky alebo on-line
  • Zobrať si preukaz poistenca
  • Odporúčanie od všeobecného alebo odborného lekára
  • Vyplniť formulár spokojnosti :)

  Vyšetrenie na ambulancii

  Ambulancia – v určený deň sa dostavíte na príslušnú ambulanciu na vyšetrenie.

  V prípade, že ste ambulanciou objednaný na zákrok alebo hospitalizáciu, je nutné sa ihneď po vyšetrení nahlásiť s ambulantnou správou na Infocentre na prízemí v poliklinike.

  Pracovníčky Infocentra vás na základe ambulantnej správy zaevidujú do poisťovne na schválenie hospitalizácie či zákroku.

  Straty a nálezy:

  Stratené osobné doklady, ako napr. občiansky preukaz a vodičský preukaz, sa odovzdávajú bezprostredne po nájdení na PZ Banská Bystrica.

  Preukaz poistenca posielame do pobočky konkrétnej zdravotnej poisťovne.

  Inovácie

  Držíme krok s dobou a neustále sa zlepšujeme