Ambulancie

  Vyhľadávanie ambulancií nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Vnútorné lekárstvo

  diagnostika, liečba ochorení vnútorných orgánov a systémov tela

  Vnútorné lekárstvo

  diagnostika, liečba ochorení vnútorných orgánov a systémov tela

  Pneumológia - Pľúcne

  liečba ochorení pľúc a dýchacích ciest

  Pneumológia - Pľúcne

  liečba ochorení pľúc a dýchacích ciest

  Neurológia

  liečba ochorení nervového systému

  Neurológia

  liečba ochorení nervového systému

  Psychiatria

  liečba a prevencia duševných porúch a chorôb

  Psychiatria

  liečba a prevencia duševných porúch a chorôb

  Chirurgické odbory

  Chirurgické odbory

  Urológia

  liečba ochorení močového systému

  Urológia

  liečba ochorení močového systému

  Otorinolaryngológia

  liečba ochorení hlavy a krku, vrátane uší, nosa, hrdla

  Otorinolaryngológia

  liečba ochorení hlavy a krku, vrátane uší, nosa, hrdla

  Oftalmológia

  liečba a prevencia ochorení oka a zraku

  Oftalmológia

  liečba a prevencia ochorení oka a zraku

  Dermatovenerológia - Kožné

  liečba a prevencia ochorení kože, vlasov, nechtov a súvisiacich...

  Dermatovenerológia - Kožné

  liečba a prevencia ochorení kože, vlasov, nechtov a súvisiacich chorôb

  Anesteziológia a intenzívna medicína

  Anesteziológia a intenzívna medicína

  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

  Hematológia

  liečba ochorení krvi a krvných buniek

  Hematológia

  liečba ochorení krvi a krvných buniek

  Pracovné lekárstvo

  Preventívna starostlivosť a liečba súvisiaca s pracovnými...

  Pracovné lekárstvo

  Preventívna starostlivosť a liečba súvisiaca s pracovnými faktormi

  Algeziológia

  liečba a štúdium bolesti

  Algeziológia

  liečba a štúdium bolesti

  Lekárska genetika

  štúdium genetických faktorov a ich vplyvu na zdravie a ochorenia

  Lekárska genetika

  štúdium genetických faktorov a ich vplyvu na zdravie a ochorenia

  Onkológia

  diagnostika a liečba nádorových ochorení

  Onkológia

  diagnostika a liečba nádorových ochorení

  Ortopédia

  liečba a prevencia ochorení a poranení pohybového aparátu

  Ortopédia

  liečba a prevencia ochorení a poranení pohybového aparátu

  Gynekológia

  liečba a prevencia ochorení reprodukčného systému žien,...

  Gynekológia

  liečba a prevencia ochorení reprodukčného systému žien, Pôrodníctvo - starostlivosť o ženy počas tehotenstva a pôrodu

  Neonatológia

  Starostlivosť a liečba novorodencov, najmä predčasne narodených...

  Neonatológia

  Starostlivosť a liečba novorodencov, najmä predčasne narodených detí

  Rádiológia

  diagnostika a liečba ochorení pomocou zobrazovacích techník...

  Rádiológia

  diagnostika a liečba ochorení pomocou zobrazovacích techník (RTG,CT,MR)

  Infektológia

  Infektológia

  Klinická laboratórna medicína

  diagnostiku chorôb pomocou analýzy laboratórnych testov a...

  Klinická laboratórna medicína

  diagnostiku chorôb pomocou analýzy laboratórnych testov a vyhodnotenia biologických vzoriek

  Pohotovostná služba

  Pohotovostná služba