Ambulancie

  Vyhľadávanie ambulancií nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Vnútorné lekárstvo

  diagnostika, liečba ochorení vnútorných orgánov a systémov tela
  diagnostika, liečba ochorení vnútorných orgánov a systémov tela

  Pneumológia - Pľúcne

  liečba ochorení pľúc a dýchacích ciest
  liečba ochorení pľúc a dýchacích ciest

  Neurológia

  liečba ochorení nervového systému
  liečba ochorení nervového systému

  Psychiatria

  liečba a prevencia duševných porúch a chorôb
  liečba a prevencia duševných porúch a chorôb

  Chirurgické odbory

  Urológia

  liečba ochorení močového systému
  liečba ochorení močového systému

  Otorinolaryngológia

  liečba ochorení hlavy a krku, vrátane uší, nosa, hrdla
  liečba ochorení hlavy a krku, vrátane uší, nosa, hrdla

  Oftalmológia

  liečba a prevencia ochorení oka a zraku
  liečba a prevencia ochorení oka a zraku

  Dermatovenerológia - Kožné

  liečba a prevencia ochorení kože, vlasov, nechtov a súvisiacich...
  liečba a prevencia ochorení kože, vlasov, nechtov a súvisiacich chorôb

  Anesteziológia a intenzívna medicína

  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

  Hematológia

  liečba ochorení krvi a krvných buniek
  liečba ochorení krvi a krvných buniek

  Pracovné lekárstvo

  Preventívna starostlivosť a liečba súvisiaca s pracovnými...
  Preventívna starostlivosť a liečba súvisiaca s pracovnými faktormi

  Algeziológia

  liečba a štúdium bolesti
  liečba a štúdium bolesti

  Lekárska genetika

  štúdium genetických faktorov a ich vplyvu na zdravie a ochorenia
  štúdium genetických faktorov a ich vplyvu na zdravie a ochorenia

  Onkológia

  diagnostika a liečba nádorových ochorení
  diagnostika a liečba nádorových ochorení

  Ortopédia

  liečba a prevencia ochorení a poranení pohybového aparátu
  liečba a prevencia ochorení a poranení pohybového aparátu

  Gynekológia

  liečba a prevencia ochorení reprodukčného systému žien,...
  liečba a prevencia ochorení reprodukčného systému žien, Pôrodníctvo - starostlivosť o ženy počas tehotenstva a pôrodu

  Neonatológia

  Starostlivosť a liečba novorodencov, najmä predčasne narodených...
  Starostlivosť a liečba novorodencov, najmä predčasne narodených detí

  Rádiológia

  diagnostika a liečba ochorení pomocou zobrazovacích techník...
  diagnostika a liečba ochorení pomocou zobrazovacích techník (RTG,CT,MR)

  Infektológia

  Klinická laboratórna medicína

  Diagnostika chorôb pomocou analýzy laboratórnych testov a...
  Diagnostika chorôb pomocou analýzy laboratórnych testov a vyhodnotenia biologických vzoriek

  Pohotovostná služba