Oddelenie lekárskej genetiky

    Komplexné genetické vyšetrenia
    Oddelenie lekárskej genetiky

    Poslanie, hodnoty, vízia

    Oddelenie lekárskej genetiky poskytuje komplexné genetické vyšetrenia – klinickú diagnostiku, genetické poradenstvo a laboratórnu diagnostiku geneticky podmienených patologických stavov. Zabezpečuje vyšetrenia detí i dospelých s vrodenými vývojovými chybami a dedičnými chorobami (vrátane onkogenetiky), vyšetrenia tehotných žien s rizikom pre plod, konzultácie a vyšetrenia pre príbuzných s rizikom dedičného ochorenia, vyšetrenia partnerských párov s problémami plodnosti, párov v príbuzenskom vzťahu. 

    Oddelenie realizuje prenatálne a postnatálne cytogenetické a molekulovo - cytogenetické vyšetrenia. Vykonáva molekulovú diagnostiku vybraných genetických ochorení  (vrodené trombofilné stavy, základné vyšetrenie hereditárnej  hemochromatózy, Gilbertov syndróm) a zároveň v spolupráci so slovenskými i zahraničnými laboratóriami molekulovej genetiky zabezpečuje DNA diagnostiku ďalších geneticky podmienených patologických stavov.