Vyhlásenie o prístupnosti

   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
   Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.fnspfdr.sk.

   Stav súladu

   Toto webové sídlo/mobilná aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

   Neprístupný obsah

   Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

   1. Kontrast medzi farbou textu a farbou pozadia pre niektoré prvky stránky nie je dostatočne vysoký, čo sťažuje čítanie textu.
   2. K niektorým obrázkom nebol priradený alternatívny text.
   3. Niektoré odkazy na stránke nemájú čitateľný text.
   4. Používatelia nemôžu priblížiť niektoré časti stránky.
   5. Jedna skupina rádio button prepínačov je bez označenia skupiny.
   6. Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu. (PDF, DOCX, XLSX)

   Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

   Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.04.2022.
   Vyhodnotenie súladu webového sídla bolo vykonané samohodnotením.
   Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.04.2022.

   Spätná väzba a kontaktné informácie

   V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@nspbb.sk. Správcom webového sídla je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

   Vynucovacie konanie

   V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk