Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Ortopedická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Hlaváč Marián PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Šima Ján PhD. lekár, zástupca prednostu kliniky
MUDr. Breznický Jozef   lekár
MUDr. Bukovčan Michal   lekár
MUDr. Janek Pavel   lekár
MUDr. Galko Tomáš   lekár
MUDr. Macko František   lekár
MUDr. Kapusta Ján   lekár
MUDr. Kubinec Vladimír   lekár
MUDr. Valent Michal   lekár
MUDr. Mních Matúš   lekár
MUDr. Sopko Marek   lekár
MUDr. Láska Pavol   lekár
MUDr. Biensky Peter   lekár
MUDr. Stehlík Miroslav   lekár