Ortopedická klinika SZU

Domov / Ortopedická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Klinika ortopédie FNsP F. D. Roosevelta ošetruje ortopedicky chorých pacientov Banskobystrického kraja, ale v určitých prípadoch z celého Slovenska. Hlavnou pracovnou náplňou je endoprotetika (náhrada) bedrových kĺbov, kolien, ramenných kĺbov, lakťových kĺbov a členkov. V rámci zlepšovania pooperačnej starostlivosti o pacientov po týchto operáciách sme vyvinuli originálny rehabilitačný videoprogram. Okrem aktívnej rehabilitácie, prezentujeme pacientom videoprogram počas hospitalizácie priamo na televíznych obrazovkách na každej izbe. V poslednom období sme znížili čakacie doby na výmenu kĺbov na 3-4 mesiace.

Arthroskopické (miniinvazívne vnútrokĺbové ) operácie sa vykonávajú v celej škále v kolene, ale aj v iných kĺboch – rameno, lakeť a členok. Artroskopické operácie majú na našom oddelení skoro 30 ročnú tradíciu a zahrňajú aj všetky rekonštrukčné operácie na chrupavke a väzivovom aparáte kĺbov. Tieto operácie realizujeme aj v režime jednodňovej chirurgie, bez nutnosti hospitalizácie pacienta.

O onkologicky chorých pacientov sa staráme v spolupráci s onkologickým a hematologickým oddelením (histologizácia, dekompresné a stabilizačné operácie, vrátane implantácii tzv. nádorových endoprotéz , čo považujeme za“ končatiny záchovné operácie“. V spolupráci s hematologickým oddelením operujeme aj pacientov s hemofíliou (synovectomie a rekonštrukcie patologických fraktúr). Už takmer 20 rokov sa zaoberáme aj spondylochirurgiou, hlavne onkologických pacientov. Vykonávajú sa u nás aj bazálne ortopedické zákroky, ako sú korekčné osteotómie dlhých kostí, operácie halluxov, priečne plochej nohy, exostóz, dézy kĺbov, operácie nestability kĺbov, operácie na šľachách a ich obaloch.V rámci akútnej medicíny vyšetrujeme a operujeme komplexne celú škálu mäkkého (šľachovo-svalového) končatinového traumatizmu.

Dlhoročnú tradíciu máme aj v starostlivosti o športovcov, keď viacerí lekári pôsobia v realizačných tímoch športových klubov a reprezentácie Slovenska.

Z konzervatívnej liečby sa venujeme liečbe akútnych a chronických bolestí chrbtice, chorobám z preťažovania a ortopedickým deformitám.