Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Onkologická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Malec Vladimír PhD. prednosta kliniky, lekár
MUDr. Styková Dagmar zástupkyňa prednostu pre radiačnú onkológiu, lekár
MUDr. Hrnčár Matej PhD. zástupca prednostu pre klinickú onkológiu, lekár
MUDr. Fatkulínová Emília lekár
MUDr. Jablonická Magdaléna lekár
MUDr. Johnová Soňa lekár
MUDr. Kadleček Radomír lekár
MUDr. Kuvik Milan lekár
MUDr. Lafférs Marek lekár
MUDr. Mrázová Silvia lekár, MD
MUDr. Švidraňová Anna lekár
MUDr. Venglarčíková Lucia lekár
MUDr. Savka Alexander lekár
MUDr. Martinková Andrea lekár
Ing. Laurenčík Pavol klinický fyzik
Ing. Gádošiová Ľuboslava klinický fyzik
RNDr. Pupalová Jitka klinický fyzik
MUDr. Bahnová Katarína lekár
MUDr. Kľúčárová Romana lekár
MUDr. Feriancová Lucia lekár
MUDr. Kotrádiová Zuzana lekár
MUDr. Melegová Monika lekár
MUDr. Chebeňová Lenka lekár
Ing. Fúrová Romana klinický fyzik
Ing. Kvaltínyová Eva
Mgr. Ilavská Lucia