Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie

Domov / Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie

Popis činnosti:

Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie vzniklo 1.11.2011 v zrekonštruovaných priestoroch v poliklinickej časti.
Oddelenie má k dispozícii 5 zákrokových sál a 6 pooperačných lôžok. Sály disponujú moderným vybavením a novou prístrojovou technikou.
Vybudovanie oddelenia bolo reakciou na súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa kladie dôraz na minimálny zásah do organizmu pacienta, znižovanie pooperačných komplikácií a skracovanie hospitalizácie.
Zákrokové sály majú jednoduchší systém organizácie a pružnejší manažment pacienta, vďaka čomu je možné uskutočniť viac výkonov.

Na sálach sa vykonáva široké spektrum miniinvazívnych chirurgických zákrokov, ktorých
pooperačný priebeh nevyžaduje dlhú hospitalizáciu pacienta. V ortopédii a traumatológii sú to najmä artroskopické operácie (koleno, rameno, zápästie, lakeť, členok). Extrakcie osteosyntetického materiálu, malé kostné výkony (haluxy, dézy), plastické výkony na kĺboch s náhradou väzu.
Plastická chirurgia vykonáva diagnostické, estetické, rekonštrukčné výkony.
Jedna zákroková sála je vyhradená pre roboticky asistované operácie, ktoré za pomoci technológie da Vinci vykonávajú vo FNsP F.D. Roosevelta ako v jedinej nemocnici na Slovensku. Roboticky asistované operácie sa vykonávajú v odboroch urológia, gynekológia, chirurgia a ORL.