Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Domov / Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie je jedno z najnovších oddelení Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta. Poskytuje chirurgickú a konzervatívnu liečbu v celom spektre ústnej a tvárovo-čelustnej chirurgie. Oddelenie má 10 lôžok momentálne pričlenených k oddeleniu ORL. Oddelenie disponuje komplexne zrekonštuovaným ambulantným traktom a vlastnou operačnou sálou  na 3. poschodí poliklinickej časti nemocnice.
Na oddelení maxilofaciálnej chirurgie sa zaoberáme najmä liečbou nádorov v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. V tejto oblasti poskytujeme komplexnú chirurgickú liečbu, vykonávame celé spektrum operačných výkonov od jednoduchých zákrokov po rozsiahle resekčné zákroky. Vzniknuté defekty rekonštruujeme s využitím komplexných chirurgických postupov rekonštrukčnej chirurgie, vrátane voľných mikrovaskulárnych lalokov.
Pacientom po úraze poskytujeme liečbu zlomenín tvárových kostí, poranení zubov a mäkkých tkanív tváre. Liečbu komplexných tvárových poranení u polytraumatických pacientov vykonávame v spolupráci s II. Klinikou úrazovej chirurgie.
V spolupráci s čelustnými ortopédmi realizujeme ortognátne operačné výkony. Ich cieľom je korekcia tvárového profilu, dosiahnutie správneho vzájomného postavenia čeľustí a zubov, zlepšenie funkcie žuvacieho aparátu a estetiky tváre.
Zaoberáme sa prevenciou a liečbou osteonekrózy čelustí vzniknutej ako následok predchádzajúcej liečby napr. rádioterapiou a liekmi zasahujúcimi do kostného metabolizmu.
Venujeme sa liečbe nenádorových a nádorových ochorení slinných žliaz.
Vykonávame bioptické vyšetrenie malých slinných žliaz v rámci diagnostiky systémových ochorení.
Liečime okoločeľustné zápaly v lokálnej anestézii vrátane pokročilých zápalov vyžadujúcich chirurgickú liečbu v celkovej anestézii a infúznu antibiotickú liečbu.
V poliklinickej časti vykonávame zákroky dentálnej chirurgie, komplikované extrakcie zubov, chirurgické extrakcie neprerezaných zubov, odstraňovanie čeľustných cýst, chirurgickú liečbu ochorení ďasien, predprotetickú úpravu pomerov na čeľustiach, liečbu ochorenia temporomandibulárneho kĺbu a konzultačnú činnosť.
Bližšie informácie Vám poskytneme pri konzultáciách na našej ambulancii alebo aj telefonicky na uvedených telefónnych číslach.

Kde nás nájdete:

Lôžkovú časť nájdete na 11. poschodí B1 ako súčasť oddelenia ORL
Ambulancia je pre rekonštrukciu dočasne prevádzkovaná na urgentnom príjme v ambulancii ORL.