Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári kliniky

Lekári – Neonatologická klinika SZU
lekár, prednostka

MUDr. Jana Nikolinyová PhD.

lekár

MUDr. Anna Bošeľová

lekár

MUDr. Natália Bíliková

lekár

MUDr. Milada Mošková

lekár

MUDr. Tatiana Šrámková PhD.

lekár

MUDr. Ivana Vaníková

lekár

MUDr. Zuzana Vojteková

lekár

MUDr. Kamil Petriľak

lekár

MUDr. Andrea Ivanková

lekár

MUDr. Eliška Muchová

lekár

MUDr. Ema Korytiaková

lekár

MUDr. Linda Demková

lekár

MUDr. Zuzana Vozáriková

lekár

MUDr. Miroslav Kolenkáš