Transplantačná chirurgia

Domov / Transplantačná chirurgia

Klinika transplantačnej chirurgie SZU sa v odbore transplantačná chirurgia zameriava
na rozvoj programu transplantácií pečene tak, aby pokryl potrebu Slovenskej
republiky. Pracovisko tiež zabezpečuje chirurgický servis pre program transplantácií
obličiek od živých a mŕtvych darcov, vykonáva odbery orgánov v rámci FNsP F. D.
Roosevelta Banská Bystrica.

V rámci transplantačnej chirurgie vykonávame nasledovné spektrum výkonov:

  • transplantácie pečene
  • transplantácie obličiek od mŕtvych a živých darcov
  • odbery orgánov na transplantácie