Hepato-pankreato-biliárna chirurgia

Domov / Hepato-pankreato-biliárna chirurgia

V odbore hepato-pankreato-biliárna chirurgia sa klinika zaoberá diagnostikou,
chirurgickou a intervenčnou liečbou ochorení a poranení hepato-pankreato-biliárneho
systému a hornej časti tráviaceho systému, súčasťou pracoviska je IBD chirurgické
centrum (zápalové ochorenia čreva – Crohnova choroba, ulcerózna kolitída).

V rámci HPB chirurgie vykonávame nasledovné spektrum výkonov:

 • manažment pacienta s traumatickou a netraumatickou náhlou príhodou brušnou
  hepato-pankreato-biliárneho systému (akútna pankreatitída, akútna cholecystitída,
  akútna cholangoitída, obštrukcie žlčových ciest),
 • manažment pacienta s ochorením pečene:
  • otvorené a laparoskopické resekčné výkony u dospelých a detí
  • ALPPS
  • rádiofrekvenčné ablačné výkony
  • riešenie metastatického postihnutia pečene s riešením primárneho nádoru
  • intervenčné výkony v spolupráci s rádiologickým oddelením
 • manažment pacienta s ochorením žlčníka a žlčových ciest:
  • otvorené a laparoskopické výkony
  •  biliodigestívne spojkové operácie
  •  rekonštrukčné výkony po iatrogénnych poškodeniach
 • manažment pacienta s ochorením pankreasu:
  • otvorené a laparoskopické resekčné výkony
  • derivačné operácie
 • manažment pacienta s IBD:
  • laparoskopické a otvorené výkony pre M. Crohn a ulceróznu kolitídu,
   resekčné a bypassové operácie, strikturoplatiky, pouchová chirurgia
 • základné operačné výkony všeobecnej chirurgie