Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Psychiatrická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Patarák Michal PhD. Prednosta kliniky
MUDr. Strapcová Jana   zástupkyňa prednostu
MUDr. Nábělek Ludvik PhD. lekár
MUDr. Kašparová Zuzana   lekár
MUDr. Lóšková Renáta   lekár
MUDr. Ťureková Ingrid   lekár
MUDr. Luková Danica   lekár
MUDr. Kafková Zuzana   lekár
MUDr. Jenčová Lenka   lekár
MUDr. Opáthová Jarmila   lekár
MUDr. Divoková Tatiana   lekár
MUDr. Škamlová Martina   lekár
MUDr. Bučková Zuzana   lekár MD
PaedDr. Lukáčová Anna   IZZ – liečeb.pedag.
Mgr. Čekelová Vladimíra   režimová psychologička
Mgr. Květenská Ivana   koordinátorka psychológov
Mgr. Kleinová Štefánia   psychológ
Mgr. Leštáková Zuzana   psychológ
Mgr. Styková Michaela   psychológ
Mgr. Balážová Petronela   psychologička a garantka odboru
Mgr. Šípková Terézia   psychológ