Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Psychiatrická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Patarák Michal PhD. Prednosta kliniky
MUDr. Strapcová Jana zástupkyňa prednostu
MUDr. Nábělek Ludvik PhD. lekár
MUDr. Kašparová Zuzana lekár
MUDr. Lóšková Renáta lekár
MUDr. Ťureková Ingrid lekár
MUDr. Luková Danica lekár
MUDr. Kafková Zuzana lekár
MUDr. Opáthová Jarmila lekár
MUDr. Mrázik Michal lekár
MUDr. Gyalogová Karolína lekár
MUDr. Jenčová Lenka lekár MD
MUDr. Bučková Zuzana lekár MD
PaedDr. Lukáčová Anna IZZ – liečeb.pedag.
Mgr. Čekelová Vladimíra psychológ
Mgr. Květenská Ivana psychológ
Mgr. Kleinová Štefánia psychológ
Mgr. Leštáková Zuzana psychológ
Mgr. Styková Michaela psychológ
Mgr. Balážová Petronela psychológ MD
Mgr. Budajová Martina psychológ MD