II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Domov / II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Covid 19 – Informácie pre pacientov po transplantácii pečene

HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU  je v súčasnosti jedným z mála lôžkových oddelení v odbore hepatológia v SR.  Oddelenie je špecializované na najmodernejšie postupy liečby ochorení pečene a tráviaceho traktu  a dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky.

Oddelenie vzniklo v roku 2010 a dôvodov na vznik  bolo niekoľko:

1 – narastajúca chorobnosť v hepatológii;

2 – potreba špecializovanej a vysoko špecializovanej starostlivosti všetkých stupňov – organizácia neodkladnej starostlivosti, lekárska a ošetrovateľská starostlivosť – o pacientov s chorobami tráviaceho traktu a pečene, najmä v ich pokročilých štádiách; táto je vyjadrená obzvlášť pri:

  1. diagnostike a liečbe zlyhania pečene (TIPS – vnútropečeňový skrat, MARS – „umelá pečeň“, transplantácia pečene a i.),
  2. diagnostike a liečbe krvácania pri portálnej hypertenzii,
  3. diagnostike a liečbe nádorov pečene,
  4. liečbe zápalových ochorení čreva a pankreasu (indikácia biologickej liečby IBD, ERCP s výkonmi na žlčových cestách a pankrease),

3 – potreba analyzovania chorobnosti, úmrtnosti, výsledkov liečby, nákladov a ich štatistického spracovania, ako aj šírenia získaných poznatkov.

Tieto aktivity HEGITO majú multidisciplinárny charakter a sú organicky naviazané hlavne na II. Chirurgickú kliniku SZU, Transplantačné centrum, Oddelenie rádiodiagnostiky, Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie klinickej mikrobiológie, OAIM a i.. Vďaka novému oddeleniu sa štandardizuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a starostlivosť o pacientov s nádormi pečene.

Logistická koordinácia hospitalizácií a multidisciplinárnych peritransplantačných protokolov sa vykonáva prostredníctvom koordinátora – Ing. A. Dropčovej (Tel.č.: 048/441 26 85, e-mail: adropcova(_@_)nspbb.sk)

Oddelenie je situované na 9. poschodí monobloku B2. Má kapacitu 32 lôžok.

Odbory oddelenia:
Gastroenterológia
Hepatológia

Dokumenty pre odbornú verejnosť: