Dermatovenerologická klinika SZU

Domov / Dermatovenerologická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Dermatovenerologická klinika je súčasťou Rooseveltovej nemocnice od r. 1959. Do r. 2008 existovala ako oddelenie, potom získala štatút kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity. V priebehu takmer 50 rokov svojej existencie si pracovisko získalo významné postavenie v rámci slovenských dermatologických pracovísk. Klinika poskytuje základnú a koncovú dermatovenerologickú starostlivosť pre územie banskobystrického kraja, časť pacientov je z iných oblastí SR. Okrem liečebno-preventívnej starostlivosti je klinika školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Dominantnými zameraniami kliniky sú dermatoalergológia a dermatoonkológia. V rámci dermatoalergológie je zahrnutá možnosť špeciálneho testovania kontaktnej alergie, za využitia širokej palety epikutánnych testov, ktorá zahŕňa aj sadu kovov a dentálnych materiálov. Tieto špeciálne sady testov nachádzajú svoje uplatnenie aj v rámci iných lekárskych odborov ako sú ortopédia, traumatológia a stomatológia. Pracovisko ponúka aj možnosť testovania liekovej alergie na širokú škálu liekov. Ďalším zo zameraní kliniky je deramtoonkológia, riešiaca problematiku kožných nádorov, vrátane malígneho melanómu.

Ambulancie disponujú dvoma digitálnymi dermatoskopmi, umožňujúcimi analýzu a archiváciu pigmentových névov (znamienok). Klinika je jedným z piatich centier pre biologickú liečbu psoriázy na Slovensku.
Výsledky práce oddelenia sú prezentované na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Štruktúru tvorí lôžková, ambulantná a laboratórna časť, ku ktorým tiež patrí kabinet fyzikálnej terapie a malá chirurgická sála.

A. Lôžková časť tvorí 28 postelí, z ktorých je 7 vyčlenených ako onkologických a poskytuje ústavnú dermatologickú starostlivosť pre pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu. Nachádza sa na 13. poschodí v bloku B2. Súčasťou oddelenia je nadštandardná izba.

B. Ambulantná časť je tvorená 4 ambulanciami, 3 laboratóriami, kabinetom fyzikálnej terapie a malou chirurgickou sálou. Nachádza sa na 2. poschodí poliklinickej časti. s výnimkou fyzikálnej terapie, ktorá je lokalizovaná v priestoroch Urgentného príjmu na mínus 1. poschodí.

1. Všeobecná kožná ambulancia I – MUDr. Urbáni, MUDr. Ševc
2. Všeobecná kožná ambulancia II + STI (ochorenia prenášané prevažne pohlavným stykom)
3. Onkodermatologická ambulancia (nádory kože) – MUDr. Tomková Venglarčíková.
4. Konziliárna ambulancia prednostu – MUDr. Urbanček, PhD.

C. Laboratórna časť
je lokalizovaná pri kožných ambulanciách na 2. poschodí polikliniky.

Tvoria ju:
C.Pracovisko Kabinet alergo-imunológie kontaktnej a liekovej alergie.

D. Fyzikálna terapia: fototerapia UVB, úzkospektrálne UVB, UVA, pneumatická lymfodrenáž, biostimulačný laser. Aktuálne sa kabinet nachádza v priestoroch polikliniky na 1 poschodí.

E. Malá chirurgická sála sa nachádza na 12. poschodí v bloku B2. Vykonávajú sa tu dermatochirurgické výkony: biopsie, korekcie zarastajúcich nechtov, extirpácie znamienok a pod. V príprave je rozšírenie aktivít o korektívne výkony.