Centrálny laboratórny komplex

Domov / Centrálny laboratórny komplex

Centrálny laboratórny komplex (CLK) bol zriadený 15. októbra 2013 zlúčením viacerých špecializovaných nemocničných laboratórií – oddelenia klinickej biochémie, oddelenia klinickej mikrobiológie a laboratórií hematologického oddelenia – do jedného celku. Vytvorený komplex má prispieť k vyššej kvalite a efektivite poskytovaných laboratórnych služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta a Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V prípade záujmu poskytujeme služby aj iným zariadeniam Banskobystrického samosprávneho kraja, či vzdialenejších regiónov.

Komplex zabezpečuje nasledovné činnosti:

– biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenia
– interpretáciu výsledkov laboratórnych vyšetrení a lekársku konziliárnu činnosť
CLK sa podieľa vykonanými laboratórnymi vyšetreniami a ich interpretáciou na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a sledovaní prognózy ochorení.

Organizačná štruktúra komplexu:

Centrálny laboratórny komplex

Organizačná štruktúra komplexu:

Centrálny laboratórny komplex
Primárka: MUDr. Zuzana Bečková
Vedúca laborantka: Bc. Valeria Šúrová
Zástupca primára CLK: MUDr. Lenka Helmová
Vedúci laboratórny diagnostik: Ing. Andrea Palková

Pracovisko klinickej biochémie
Odborný garant: MUDr. Dáša Albertyová
Vedúca laborantka: Bc. Valeria Šúrová

Pracovisko klinickej mikrobiológie
Odborný garant: MUDr. Zuzana Bečková
Úseková laborantka: Mgr. Mária Klučiarová

Pracovisko laboratórnej hematológie
Odborný garant: MUDr. Alexander Wild
Úseková laborantka: PhDr. Dana Štefanovie