Očkovanie  – odpovede na najčastejšie otázky

Očkovanie – odpovede na najčastejšie otázky

  1. Aká vakcína sa používa v našom vakcinačnom centre a ako funguje?

V našom vakcinačnom centre  sa aktuálne používa mRNA vakcína Comirnaty firmy Pfizer/Biontech.  Môže sa podávať osobám starším ako 16 rokov v 2 dávkach, intramuskulárne do deltového svalu. Po podaní sa mRNA dostane do bunky, v ktorej sa následne krátku dobu / 5-7 dní/ začne tvoriť tzv. spike/ S / proteín – bielkovina nachádzajúca sa na povrchu vírusu SARC-CoV-2  .  Tento S-proteín sa dostane do krvi, kde ho imunitné bunky rozpoznajú ako cudziu látku a začnú proti nemú vytvárať protilátky.   Ak príde neskôr osoba do kontaktu so skutočným vírusom SARS – CoV -2, imunitné mechanizmy už budú pripravené  a vírus zneškodnia / neutralizujú /. mRNA sa približne po 5-7 dňoch rozpadne a vylúči z tela.    

 

  1. Kedy sa začne po očkovaní vytvárať imunitná odpoveď?

Po podaní prvej dávky sa imunitná odpoveď začína vytvárať približne na 12. deň po očkovaní. Účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID19 v čase medzi podaním prvej a druhej dávky je približne 50%.  Druhá dávka sa podľa vyhlášky MZ 10/2021 môže podať najskôr na 28. deň po podaní prvej dávky a až 7 dní po očkovaní druhou dávkou sa účinnosť vakcíny proti ochoreniu zvyšuje na 95%. Očkovať druhou dávkou sa môže až do 42 dňa od prvej dávky.

Teda aj osoba, ktorá podstúpila očkovanie, sa môže nakaziť vírusom SARS-CoV-2, avšak prejavy ochorenia budú rôzne v závislosti od časového odstupu od očkovania. Tesne po podaní prvej dávky  môže mať ochorenie COVID19  aj ťažký priebeh, naopak po viac ako 7 dňoch od podania druhej dávky je málo pravdepodobné, že osoba bude mať závažnejšie príznaky (klinicky bude zdravá alebo bude mať ľahký priebeh ochorenia). To znamená, že osoba aj po druhej dávke očkovania môže mať pozitívny PCR alebo antigénový test, ale nemusí mať príznaky ochorenia.

Hladina protilátok v krvi nezodpovedá stupňu dosiahnutej ochrany voči prípadnej reinfekcii ochorením COVID19!

 

  1. U ktorých osôb môže byť znížená účinnosť vakcíny, môžu sa očkovať aj alergici?

Účinnosť vakcíny môže byť znížená v prípade, že osoba trpí poruchou imunity, ak sa lieči kortikoidmi, biologickou liečbou alebo chemoterapiou.  V takýchto prípadoch sa po  podaní vakcíny nemusí vytvoriť  plná  imunitná odpoveď. Termín očkovania treba načasovať po konzultácii s príslušným lekárom špecialistom. Očkovať sa môžu aj osoby, ktoré trpia alergiami, s výnimkou osôb, ktorí sú alergickí na nejakú zložku očkovacej látky.

 

  1. Môžu sa očkovať aj osoby po prekonaní ochorenia COVID 19?

Očkovať sa môžu aj osoby po prekonaní ochorenia COVID19.  V prípade bezpríznakového priebehu ochorenia sa k očkovaniu môže pristúpiť po 7 dňoch od ukončenia karantény, pri ochorení s príznakmi,  po 14 dňoch od ukončenia karantény. Podmienkou je dobrý zdravotný  stav očkovaného a neprítomnosť prejavov infekcie v posledných 7 dňoch pred očkovaním.

 

  1. Môžu sa po očkovaní prejaviť aj nežiadúce účinky?

Po podaní sa môžu prejaviť aj nežiadúce účinky, ktoré väčščinou v priebehu 24-48 hodín spontánne vymiznú. Najčastejšie je to bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, zimnica, zvýšená teplota. Výraznejšie nežiadúce účinky bývajú po podaní druhej dávky. V prípade pretrvávania ťažkostí treba konzultovať lekára.

 

  1. Ako sa uchováva očkovacia látka?

Očkovacia látka sa musí dlhodobo uchovávať  pri teplote -90 až -60stupňov Celzia. Po vybratí z mrazničky sa môže skladovať neotvorená ampulka 5 dní pri teplote 2-8 stupňov Celzia. Po otvorení a nariedení sa musí spotrebovať do 6 hodín. Z jednej ampulky sa dá získať 6 dávok za predpokladu, že sa používajú striekačky a ihly s malým mŕtvym priestorom.

 

image_pdfimage_print