Vyhlásili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej nemocnice

  Po nesmiernom nasadení vedenia a Koordinačnej jednotky Nová nemocnica, ústretovej spolupráci s Mestom Banská Bystrica a ďalšími subjektmi sa nám podarilo zabezpečiť všetky kroky vedúce k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby novej nemocnice.
  Vyhlásili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej nemocnice

  V termíne do konca septembra sme získali súhlasné stanoviská dotknutých organizácií, spracovali a pripravili finálne súťažné podklady pre VO na zhotoviteľa stavby a vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

  Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorá dohliada na prípravu a realizáciu projektov z Plánu obnovy nám v semafore označila splnené kroky na zeleno.

  Chceme sa poďakovať všetkým kolegom a externým subjektom, ktorí participovali na doterajších fázach projektu, za ich snahu, nasadenie, spoluprácu a maximálny výkon pri plnení „horúcich“ termínov. 

  Držme si palce, aby aj ďalšie kroky smerovali k naplneniu nášho cieľa.  

  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 334 z 12. júna 2023 bol projekt  výstavby nemocnice v Banskej Bystrici zaradený medzi projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

  Zverejnenie zákazky