Pacientom, ktorí prišli o čelusť aj zuby pomáhajú naši maxilofaciálni chirurgovia

  Pacientom, ktorí kvôli rôznym ochoreniam alebo zraneniam prišli o čelusť aj zuby vedia naši odborníci okrem rekonštrukcie čeľusti implantovať už aj zuby.
  Pacientom, ktorí prišli o čelusť aj zuby pomáhajú naši maxilofaciálni chirurgovia

  V našej nemocnici vykonávajú naši odborníci z Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU novinku.

  Pacientom pri rekonštrukčných výkonoch doteraz na klinike nahrádzali sánku alebo čeľusť mikrovaskulárnym kostným lalokom. Keďže z dôvodu onkologického ochorenia, následkov onkologickej liečby alebo úrazu prišli s kosťou aj o zuby, majú títo pacienti ťažkosti s prijímaním stravy, tekutín, artikuláciou a vôbec so zaradením do spoločnosti.

  Pacient Dávid prišiel v mladom veku v dôsledku onkologického ochorenia o časť čeľusti aj zubov. Aj keď musel absolvovať niekoľko operácii, vďaka našim odborníkom to na ňom nie je skoro vôbec poznať. Bez rekonštrukčného chirurgického zákroku, by bola kvalita jeho života veľmi nízka.

  „Našim cieľom je u pacientov po rekonštrukčnom výkone zlepšovať kvalitu života po všetkých stránkach, preto sme začali s metódou umiestnenia dentálnych implantátov do transplantovaných kostných lalokov. Vytvárame tak podmienky pre zhotovenie protetických náhrad - protéz, ktoré im umožnia plne obnoviť funkcie, ktoré stratili pri resekcii čeľustí,“ vysvetľuje MUDr., MDDr., Dr.med.dent. Adam Stebel, PhD., MHA, prednosta Kliniky maxilofaciálnej chirurgie.

  „Naša práca je špeciálna ešte v tom, že dentálne implantáty, ktoré umiestňujeme do mikrovaskulárnych lalokov sú menšej veľkosti, ako boli inde doposiaľ používané. Tým šetríme transplantované tkanivá, výkony sú menej invazívne a pacientmi lepšie tolerovateľné,“ dopĺňa MUDr. Rastislav Slávik, primár kliniky.

  Krátke dentálne implantáty  zavádzajú na klinike  ako jediní v SR.

  Chirurgická časť, implantácia a modelovanie mäkkých tkanív, prebieha na klinike. Protetická časť prebieha v spolupráci s externým protetikom  a laboratóriom.

  Hoci je dnes tento typ ošetrenia zlatým štandardom v svetovej medicíne, na Slovensku liečbu neprepláca zdravotná poisťovňa.  Pacienti nemocnice majú šťastie, výkon im zatiaľ „sponzorujú“ z medzinárodnej grantovej štúdie. Pomocnú ruku im pri zavádzaní metodiky  podal profesor Rolf Ewers z Viedne, ktorý je koordinátorom štúdie a zároveň má s krátkymi implantátmi dlhoročné skúsenosti.  

  Zaujímavosťou je, že pacientom vykonávajú náhrady  čeľusti a sánky z ich vlastného kostného  tkaniva z inej časti tela - lopatky, bedra alebo ihlice predkolenia.