Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

  Výber lekára, operatéra, pôrodníka, anestéziológa, pôrodnej asistentky

  Postup pri poskytovaní služby

  Pacient si môže na realizáciu operačného výkonu pri robotických a ostatných operáciách vo FNsP FDR vybrať lekára – operatéra podľa vlastného uváženia. Pacient si môže vybrať operatéra na operačný výkon len z lekárov, ktorých určil prednosta alebo primár ako spôsobilých vykonávať konkrétny operačný výkon.

  Postup v prípade záujmu pacienta o výber lekára – operatéra je nasledovný:

  1. Pacient si na príslušnom oddelení (klinike) vo FNsP FDR dohodne s lekárom – operatérom službu „Výber lekára      – operatéra“.
  2. Zamestnanec FNsP FDR ho oboznámi s podmienkami tejto služby a jej cenou.
  3. V prípade súhlasu pacient uzatvorí Zmluvu o poskytnutí služby – výber operatéra, alebo uzatvorí Zmluvu o      poskytnutí služby – výber anestéziológa. Pacient dostane zmluvu vyplnenú so všetkými potrebnými údajmi na príslušnom oddelení, kde si poskytnutie služby „Výber lekára – operatéra“ dohodol. Poverenie na overenie a podpísanie zmluvy o poskytnutí služby – výber operatéra za FNsP FDR má administratívny pracovník infocentra.
  4. Pacient zaplatí za výber lekára – operatéra vopred, najneskôr v deň realizácie samotného výkonu a to buď v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na bankový účet nemocnice uvedený v zmluve o poskytnutí služby – výber operatéra. Ako podklad k úhrade bude „Zmluva o poskytnutí služby – výber operatéra“
  5. Pred realizáciou výkonu sa pacient preukáže dokladom o zaplatení (blok z registračnej pokladne, výpis z účtu a pod.) na príslušnom oddelení, kde sa bude operácia realizovať.
  6. V prípade, že sa pacient rozhodne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby – výber operatéra, vyplní formulár Odstúpenie od……… Pacient má nárok žiadať o vrátenie zaplateného poplatku za základe podpísanej zmluvy o odstúpení a originálneho bloku z registračnej pokladne v tej pokladni, kde poplatok zaplatil.

  Lekára si môžete vybrať na nasledovných oddeleniach:

  • II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie
  • II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
  • II. Chirurgická klinika SZU
  • Oddelenie cievnej chirurgie
  • Ortopedická klinika SZU
  • II. Urologická klinika SZU
  • II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
  • Oddelenie otorinolaryngológie
  • II. Očná klinika SZU
  • II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
  • Neurochirurgická klinika SZU
  • Klinika plastickej chirurgie SZU
  • Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

  Ceny Výber lekára – operatéra

   

  Kód Názov výkonu Cena s DPH
       
  II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
  ROB01 Výber operatéra pri robotickej operácii 500,00 €
  GYN05 Výber operatéra pri oper. v malej chir. 150,00 €
  GYN06 Výber operatéra pri oper. vo veľkej chir. 200,00 €
  II. Gynekologická klinka - JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  II. Chirurgická klinika SZU - Všeobecná chirurgia
  ROB02 Výber operatéra pri robotickej operácii 500,00 €
  VOP06 Výber operatéra pri vybranej chir. oper. 200,00 €
  VOP07 Výber operatéra pri inéj chir. operacií 150,00 €
  VOP08 Výber operatéra 200,00 €
  VOP16 Výber operatéra pri operácii s morbídnou obezitou 500,00 €
  II. Chirurgická klinika SZU - Miniinvazívna chirurgia
  ROB02 Výber operatéra pri robotickej operácii 500,00 €
  VOP06 Výber operatéra pri vybranej chir. oper. 200,00 €
  VOP07 Výber operatéra pri inéj chir. operacií 150,00 €
  VOP08 Výber operatéra 200,00 €
  VOP16 Výber operatéra pri operácii s morbídnou obezitou 500,00 €
  II. Chirurgická klinika JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Cievna chirurgia
  VOP03 Výber operatéra 200,00 €
  Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Transplantačná chirurgia
  VOP03 Výber operatéra 200,00 €
  Klinika transplantačnej chirurgie SZU - Hepato-pankreato-biliárna chirurgia
  VOP03 Výber operatéra 200,00 €
  Ortopedická klinika SZU
  ROB02 Výber operatéra pri robotickej operácii 500,00 €
  VOP04 Výber operatéra 200,00 €
  VOP05 Výber operatéra 150,00 €
  Ortopedická klinika - JZS
  JZS03 Výber operatéra pri totálnych endoprotézach 200,00 €
  JSZ04 Výber operatéra pri ortoped. výkonoch 150,00 €
  II. Urologická klinika SZU
  ROB04 Výber operatéra pri robotickej operácii 500,00 €
  VOP01 Výber operatéra pri laparoskopickej operácii 200,00 €
  VOP02 Výber operatéra pri inej uro. operácii 150,00 €
  II. Urologická klinika JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
  VOP09 Výber operatéra 200,00 €
  II. Klinika úrazovej chirurgie - JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  Oddelenie otorinolaryngológie
  ROB05 Výber operatéra pri robotickej operácii 500,00 €
  VOP17 Výber operatéra pri vybranej chir. oper. 200,00 €
  ORL oddelenie - JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  II. Očná klinika SZU
  VOP10 Výber operatéra 200,00 €
  II. Očná klinika - JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  Neurochirurgická klinika SZU
  VOP12 Výber operatéra- Neuroch.malá 150,00 €
  VOP13 Výber operatéra pri veľkej operácií 200,00 €
  Neurochirurgická klinika - JIS
  VOP12 Výber operatéra- Neuroch.malá 150,00 €
  VOP13 Výber operatéra pri veľkej operácií 200,00 €
  Neurochirurgia – JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  Klinika plastickej chirurgie
  VOP14 Výber operatéra pri veľkej operácií 200,00 €
  Plastická chirurgia JZS/Centrálna JZS
  JZS01 Výber operatéra pri výkonoch JZS 70,00 €
  Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU
  VOP15 Výber operatéra pri vybranej chir. oper. 200,00 €