Dotazník spokojnosti pacienta

  Radi spoznáme Váš názor na poskytnutú zdravotnú starostlivosť v našej nemocnici. Budeme Vám vďační, keď sa s nami podelíte o Vaše skúsenosti a ohodnotíte s čím ste boli spokojný(á), a kde vidíte priestor na zlepšenie. Aj Vaše návrhy a očakávania sú pre nás cenným impulzom.
  Dotazník spokojnosti pacienta

  Ako vyplním dotazník spokojnosti?

  Dotazník spokojnosti pacienta je možné vyplniť ON-LINE naskenovaním QR kódu do mobilného zariadenia, vyplnením  dotazníka cez webovú stránku alebo môžete svoj názor vyjadriť vyplnením tlačeného anketového lístka na lôžkovom oddelení, v čakárni ambulancie, na Oddelení urgentného príjmu či v priestoroch Denného stacionára LÚČ, lekárne.

  Na Vašom názore nám záleží.

  Veríme, že na základe zozbieraných dát zlepšíme výsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré od nás očakávate.