Vykonali sme 400 transplantáciu pečene

  V našom Transplantačnom centre uskutočnili už neuveriteľnú štyristú transplantáciu pečene. Pacient ju dostal v deň svojich menín.
  Vykonali sme 400 transplantáciu pečene

  57-ročný pán Milan z Martina dostal v deň svojich menín výnimočný darček.  Zlyhávajúcu pečeň mu odborníci  nahradili darovaným orgánom. Práve sa chystal v kruhu blízkych osláviť Milana, keď mu zazvonil mobil a transplantačný hepatológ mu oznámil, že majú pre neho pečeň a má sa pripraviť na odchod do nemocnice.

  Pečeň odobratá od mŕtveho darcu bola transplantovaná pacientovi v neskorých nočných hodinách transplantačným tímom pod vedením MUDr. Igora Slobodníka a MUDr. Evy Kušíkovej.

  Táto transplantácia bola výnimočná tým, že išlo už o okrúhlu štyristú transplantáciu pečene.

  Dosiahnutý počet 400 transplantácií pečene je významný z viacerých dôvodov. Takýto počet je známkou toho, že tento zložitý program sa plne etabloval v našej nemocnici a funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Na fungovaní programu participujú všetky kľúčové oddelenia celej nemocnice. Z transplantačného programu benefitujú v prvom rade pacienti. V druhom rade je to aj významný prísun nových skúseností pre zdravotnícky personál, ktorý sa tak posúva svojím vzdelaním na vysokú odbornú úroveň. V konečnom dôsledku je tento program výnimočný nielen pre pacientov, ale aj pre celú nemocnicu. Ročne urobíme okolo 40 transplantácií pečene. Našim najbližším cieľom je naďalej zvyšovať tento počet, na čo určite máme personálne aj odborné kapacity. Pevne verím, že transplantácie pečene sa budú v našej nemocnici naďalej rozvíjať a budeme dosahovať stále lepšie výsledky,

  uviedol prednosta Kliniky transplantačnej chirurgie SZU MUDr. Július Janek, PhD.

  Vo FNsP F.D. Roosevelta pečeň transplantujeme od roku 2008. Transplantačný program patrí medzi medicínsky najnáročnejšie programy. To, že pacienti na Slovensku majú k dispozícii tento život zachraňujúci výkon je možné vďaka nesmiernemu dlhoročnému nasadeniu množstva odborníkov nemocnice a ako hodinky fungujúcej medziodborovej spolupráci, začo som kolegom veľmi vďačný,

  uviedol vedúci transplantačného centra MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

  V Transplantačnom centre v Banskej Bystrici zabezpečujú odbery orgánov od mŕtvych aj živých darcov,  vykonávajú transplantácie obličiek a ako jediné pracovisko na Slovensku aj transplantácie  pečeň.