Strieborná Nemocnica roka 2023

    Je pre nás veľkou cťou, že naša nemocnica sa v hodnotení nemocníc INEKOm opäť umiestnila na popredných priečkach. Získali sme strieborné umiestnenie v hodnotení – NEMOCNICA ROKA 2023.
    Strieborná Nemocnica roka 2023

    Veľmi nás teší, že podľa hodnotenia stále vynikáme  v medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz, čo potvrdzuje našu schopnosť poskytovať starostlivosť najkomplikovanejším pacientom na Slovensku. Opakovane sme najtransparentnejšou nemocnicou a vysoké hodnotenie získali aj  operačné skúsenostiach našich lekárov.

    Ocenenie má pre nás obrovskú morálnu hodnotu. Je pre nás zadosťučinením za prácu celej nemocnice, ktoré zvyšuje náš profesijný kredit. Ja osobne pociťujem z roka na rok väčšiu zodpovednosť a pokoru v súvislosti s umiestnením v rebríčku, pretože to priamo vplýva na rast očakávaní od našej nemocnice. Nakoniec konkurencia je naozaj silná a nekompromisná. Na druhej strane si uvedomujem, že priestor na zlepšenie stále je, a to nás verím, aj naďalej, bude posúvať vpred. Týmto by som chcela poďakovať všetkým zamestnancom za ich obetavú prácu pre pacientov, ktorú každodenne vykonávajú s maximálnym nasadením,

    úprimne zhodnotila riaditeľka nemocnice, Miriam Lapuníková.